Tabela odporności chemicznej dla materiałów węży

//Tabela odporności chemicznej dla materiałów węży
Tabela odporności chemicznej dla materiałów węży 2018-01-19T14:04:00+00:00
Wysyłka w 24 godziny Poniższa tabela służy do wstępnego określenia materiału węża lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy. W celu właściwego, ostatecznego doboru węża prosimy kontaktować się ze specjalistami Tubes International.

PDF – TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DLA MATERIAŁÓW WĘŻY

A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

Środowisko EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA
Aceton A A X X X C X A/B A X X A/B
Acetooctan etylu B A C X C C X A A
Acetylen A A B A B B/C A A A/B B A
Aldehyd masłowy C B X X C X X A X
Aldehyd octowy 50% A A C/X X C X X C/X A X X B
Alkohol amylowy (pentanol) A A B B B B B A A A X A
Alkohol benzylowy B B X X B X A A A X X X
Alkohol butylowy (butanol) A/B B A A A A A A A B B B
Alkohol butylowy III rz.(tertbutylowy) C B B B B B A A A X
Alkohol dwuacetonowy A A X X C/X X X A A X X B
Alkohol etylowy (etanol) A A A A A A C A A B X A
Alkohol izobutylowy (izobutanol) A A A B A B A A A B
Alkohol izopropylowy (izopropanol) A A A B B B A A A B X A
Alkohol metylowy (metanol) A A A A A A X A A B X A
Alkohol oktylowy (oktanol) X C B B A B A A A X
Alkohol propylowy (propanol) A A A A A A A A A B C
Amoniak bezwodny dobór węża w konsultacji z Tubes International
Amoniak aq- woda amoniakalna dobór węża w konsultacji z Tubes International
Anilina B A X X X X C A A X X
Anilinowe barwniki B A B X B B B A X X
Argon A A A A A A A A A A A A
Asfalt dobór węża w konsultacji z Tubes International
Azot A A A A A A A A A A A A
Azotan amonu B A C A A B A A X A
Azotan glinu B A A A A A A A A B C
Azotan ołowiu II (ołowiawy) B A A A A A A A
Azotan potasu B A A A A A A A A B A A
Azotan propylu B A X X X X X
Azotan sodu B A B B B A A A B X A
Azotan srebra B A A B A A A A A B A
Azotan wapnia B A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III B A A A A A A A A B A A
Azotyn amonu B A A A A A A A
Benzen X X X X X X A/B C/X A X X A
Benzoesan benzylu C B X X X X A A
Benzoesan butylu C B C X X B A A
Benzoesan etylu B A A X X A A A
Benzyna X X X A C X A A A B B A
Bezwodnik maleinowy C B C X C C X
Bezwodnik octowy C B B C B B X A A X B
Boran sodu (boraks) B A A A A A A A A B
Bordoska ciecz B A B B B B A A A B
Brom bezwodny X X X X X X A X A
Bromek metylu C B X B X X A C/X A X A
Bromotoluen X X X X X X A A
Butadien X C X X X X A C A X
Butan X X X A A X A A A A A
Butyloamina B A X C X X X A
Carbitol C B B B B B B A A X
Celosolw butylowy B A X C C X X A A
Celosolw metylowy C B X B B X X A X
Celosolw C B X X X X C A
Chlor dobór węża w konsultacji z Tubes International
Chlorek acetylu X X X X X X A A X
Chlorek amonu (salmiak) A A A A/B A A A A A A B X
Chlorek baru B A A A A A A A A B B X
Chlorek benzylu X X X X X X A A/B A
Chlorek cynku B A A A A A A A A B A X
Chlorek cynowy B A A A B A A A A A
Chlorek etylenu X C X X X X A B/C A
Chlorek etylu X C X C X X A A/B A C A
Chlorek glinu B A A A A A A A A B A X
Chlorek izopropylu X X X X X X B A
Chlorek magnezu B A A A A A A A A B A X
Chlorek metylu X C X X X X B A/B A X X
Chlorek miedzi B A B A B A A A A B B C
Chlorek niklu B A A A A A A A A C X
Chlorek potasu B A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X X X C C X A A A B
Chlorek sodu (solanka) B A A A A A A A A B A A
Chlorek wapnia B A A A A A A A A C A C
Chlorek winylu X X X X X X A A/B A X
Chlorek żelaza III B A A A A A A A A B A X
Chloroaceton B A B X C X X A X
Chlorobenzen X X X X X X A B/C A X X B
Chlorobutadien X X X X X X A A
Chloroform X X X X X X A A/B A X X X
Chlorohydryna etylenowa C B B X B B A A X
Chlorotoluen X X X X X X A A X
Chlorowodorek aniliny C B B B X X B
Cyjanek miedzi B A A A A A A A A A
Cyjanek potasu B A A A A A A A A B A A
Cyjanek sodu B A A A A A A A A B A
Cyjanomiedzian potasu A A A A A A A
Cykloheksan X X X A C X A A A C B A
Cykloheksanol X C X C A X A A A C A
Cykloheksanon B B