Certyfikaty

//Certyfikaty
Certyfikaty 2017-11-09T12:03:45+00:00

Certyfikaty

Podążając za oczekiwaniami naszych Klientów, reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu, staramy się wykonywać usługi na najwyższym światowym poziomie oraz spełniać stale rosnące wymagania w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Doskonalimy naszą organizację w oparciu o wdrożony i systematycznie rozwijany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, certyfikowany przez DNV GL oraz TDT-CERT.

Potwierdzenie kompetencji w zakresie wyrobów spawanych stanowi certyfikowany przez TDT-CERT system jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 3834-2. Firma Tubes International Sp. z o.o. wdrożyła również wymagania normy PN-EN 15085-2 w klasie CL1 oraz uzyskała certyfikat uprawniający do spawania komponentów pojazdów szynowych wydany przez TÜV NORD.

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, elastycznych przewodów i ramion przeładunkowych stanowiących wyposażenie systemów przeładunkowych i zbiorników transportowych, jak również uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które są przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Firma Tubes International Sp. z o.o. otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – 1767H. W ofercie naszej firmy znajdują się przewody ciśnieniowe, które zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej (2014/68/UE) znakowane są symbolem CE oraz wystawiana jest deklaracja zgodności UE – Moduł A2 Certyfikowany przez UDT-CERT (1433).

DNV GL ISO 9001
TDT ISO 9001
TDT Uprawnienie Transportowy Dozór Techniczny
TDT ISO 3834
WDT Uprawnienie Wojskowy Dozór Techniczny
Certyfikat Natowski Kod Gospodarki Narodowej
Certyfikat CE
TUV NORD certificate EN 15085-2