Certyfikaty

Certyfikaty 2016-12-29T13:30:20+00:00

Certyfikaty

Podążając za oczekiwaniami naszych Klientów, reprezentujących wszystkie gałęzie przemysłu, staramy się wykonywać usługi na najwyższym światowym poziomie oraz spełniać stale rosnące wymagania w zakresie jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

Doskonalimy naszą organizację w oparciu o wdrożony i systematycznie rozwijany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, certyfikowany przez DNV GL oraz TDT-CERT.

Potwierdzenie kompetencji w zakresie wyrobów spawanych stanowi certyfikowany przez TDT-CERT system jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 3834-2. Firma Tubes International Sp. z o.o. wdrożyła również wymagania normy PN-EN 15085-2 w klasie CL1 oraz uzyskała certyfikat uprawniający do spawania komponentów pojazdów szynowych wydany przez TÜV NORD.

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, elastycznych przewodów i ramion przeładunkowych stanowiących wyposażenie systemów przeładunkowych i zbiorników transportowych, jak również uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które są przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP.

Firma Tubes International Sp. z o.o. otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – 1767H. W ofercie naszej firmy znajdują się przewody ciśnieniowe, które zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej (2014/68/UE) znakowane są symbolem CE oraz wystawiana jest deklaracja zgodności UE – Moduł A2 Certyfikowany przez UDT-CERT (1433).