Regulamin strony

//Regulamin strony
Regulamin strony 2017-04-10T12:31:30+00:00

Regulamin strony

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Przystępując do korzystania ze strony internetowej oraz do pobierania materiałów zawartych na niej, stanowiących własność Tubes International sp. z o.o. akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki:

ZAWARTOŚĆ

Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość serwisu może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem obowiązku podania informacji o prawach autorskich lub informacji o zastrzeżonym charakterze materiałów.

PRAWA AUTORSKIE

Prezentowane materiały oraz cała zawartość strony internetowej Tubes International sp. z o.o. chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Tubes International sp. z o.o.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje na stronie internetowej nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Tubes International sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedniego zawiadomienia. Wzory kolorów przedstawione na stronie mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeń technologii obrazu. Pełne informacje na temat produktów oraz ich dostępności można uzyskać w punktach sprzedaży Tubes International sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15A, informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe, otrzymywane przez firmę Tubes International Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na niniejszej witrynie internetowej, będą używane tylko i wyłącznie w następujących celach:

  • Udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytanie, komentarz lub wyjaśnienie poruszonego przez użytkownika zagadnienia.
  • Przekazanie użytkownikowi oferty handlowej firmy Tubes International Sp. z o.o., w przypadku gdy wyraził on zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez firmę, poprzez formularz kontaktowy, za pośrednictwem poczty email lub inną drogą.

Tubes International Sp. z o.o. informuje, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe otrzymywane przez firmę za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez pracowników firmy Tubes International Sp. z o.o. w celach służbowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.

Podczas korzystania z serwisu www.tubes-international.pl przetwarzane są następujące dane o użytkownikach:

  • Za pomocą formularza kontaktowego zbierane są dane określone przez pola formularza. Dane te służą jedynie do prowadzenia korespondencji elektronicznej bądź tradycyjnej z użytkownikami naszej witryny za zgodą użytkownika i nie są w jakikolwiek usystematyzowany sposób gromadzone i wykorzystywane do innych celów.
  • Uruchamiając usługę subskrypcji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferty firmy Tubes International Sp. z o.o.
  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania subskrypcji używając opcji wyrejestrowywania dostępnej w zakładce z subskrypcją.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 1 Definicje

1. Administrator – oznacza firmę Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-366) przy ul. Bystrej 15A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 124055, NIP: 7810046084, Regon: 630115103, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.tubes-international.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla Firefox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.