Złącza przeładunkowe

Złącza przeładunkowe 2017-03-07T14:57:44+00:00

Złącza przeładunkowe

Złącza przeładunkowe w transporcie służą do rozładunku i załadunku różnego rodzaju zbiorników transportowych (paletokontenerów, cystern drogowych i kolejowych, zbiorników statków). Do przeładunku stosowane są elastyczne przewody lub nastawne sztywne ramiona nalewcze, zakończone złączami. Elastyczne przewody przeładunkowe stanowią wyposażenie zbiorników transportowych (np. autocystern) lub terminali przeładunkowych, wchodząc wtedy w skład tzw. urządzenia napełniania i opróżniania (urządzenia NO). Przewody przeładunkowe i urządzenia NO objęte są specjalnym nadzorem (w Polsce – nadzorem Transportowego Dozoru Technicznego).

Jako złącza przeładunkowe stosowanych jest szereg złączy przemysłowych ogólnego zastosowania jak również złącza specjalistyczne, skonstruowane wg specyficznych wymagań występujących przy przeładunku:

Dodatkowo, jeżeli jest to wymagane, stosowane są złącza obrotowe i przezierniki.

Tubes International posiada uprawnienia i kompetencje do doboru i dostawy wszelkiego rodzaju złączy i przewodów przeładunkowych, jak również całych Urządzeń Napełniająco – Opróżniających.

ZŁĄCZA PRZEŁADUNKOWE
  • Upuść pliki tutaj lub
    Accepted file types: jpg, png, pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.