Węże pneumatyczne

Węże pneumatyczne 2017-04-26T10:47:11+00:00

Węże pneumatyczne

Węże pneumatyczne

Węże do pneumatyki i automatyki przemysłowej produkowane są najczęściej jako niewzmocnione, elastyczne rurki z tworzyw sztucznych, które są jednorodne pod względem użytego materiału. Własności mechaniczne użytego w danym typie węża tworzywa, jego średnica oraz grubość ścianki, mają bezpośredni wpływ na takie parametry jak: ciśnienie robocze, elastyczność czy minimalny promień zagięcia.

Szeroko wykorzystywane są m.in. węże z poliamidu (nylonu) w gatunkach PA6, PA11, PA12, który jest materiałem stosunkowo wytrzymałym, ale dość sztywnym. Węże pneumatyczne wykonane z poliuretanu (PUR) są dużo bardziej elastyczne, ale za to mniej wytrzymałe. Z kolei cechą charakterystyczną polietylenu (PE) jest dobra odporność chemiczna połączona ze stosunkowo niską wytrzymałością. Węże wykonane z polifluorku windylenu (PVDF) są również odporne chemicznie oraz temperaturowo, a także posiadają wysoką wytrzymałość. Tak duży wybór materiałów i właściwości z tym związanych powoduję, że z łatwością możemy dobrać wąż odpowiedni do konkretnych warunków pracy.

Powszechne zastosowanie złączek wtykowych typu PUSH IN powoduje konieczność kalibrowania średnicy zewnętrznej tych węży (tolerancja wynosi tutaj ± 0,1 mm dla typowych rozmiarów).

Poza wężami do sprężonego powietrza, które przeznaczone są do ogólnego zastosowania, w ofercie Tubes International są również specjalistyczne węże pneumatyczne do zastosowań w: przemyśle spożywczym (spełniające wymagania FDA), antyelektrostatyczne, węże trudnopalne (stosowane np. w spawalnictwie), a także węże podwójne oraz wielokrotne. Oprócz typowego zastosowania węży z tej grupy do przesyłu sprężonego powietrza, węże pneumatyczne mogą być wykorzystywane do wielu innych mediów płynnych i gazowych.

Większość węży dostępna jest w różnych kolorach: naturalnym (białym), niebieskim, czarnym, czerwonym itd. Rozróżnienie na poszczególne kolory jest często wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych linii instalacji.