Charakterystyka węży PVC i PA (nylon)

Zależność ciśnienia roboczego od temperatury dla węży z PVC

Zalecany zakres temperatur roboczych od -20°C do +60°C. Wzrost temperatury powyżej +20°C powoduje istotny spadek ciśnienia rozrywającego, a tym samym dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Przykład: ciśnienie robocze w temp. +20°C wynosi
11,25 bar = 100%, natomiast w temp. +40°C = 55%, co daje ok. 6 bar

Zależność ciśnienia roboczego od temperatury dla węży z PVC

Zależność promienia zagięcia od średnicy dla węży z PVC

Wykres obok przedstawia zależność minimalnego promienia zagięcia węży z PVC od średnicy węża (bez zawężania przekroju przewodu).

Zależność promienia zagięcia od średnicy dla węży z PVC

Zależność ciśnienia roboczego od temperatury dla węży z PA (nylon)

Wykres obok przedstawia zależność śnienia roboczego węży z PA od temperatury pracy.

Zależność ciśnienia roboczego od temperatury dla węży z PA (nylon)