Standardowe sposoby montażu końcówek do przemysłowych węży gumowych

mocowane opaskamimocowane opaskami („clamped fittings”) opaski i taśmy różnego typu zaciskające wąż na „ogonie” końcówki.
mocowane obejmami z zamkiemmocowane obejmami z zamkiem („fittings with safety clamps”) obejmy skręcane zaciskające wąż na „ogonie” końcówki i zabezpieczone zamkiem (kołnierzem) przed zsunięciem się z „ogona” końcówki.
zaciskane tulejami z zewnątrzzaciskane tulejami z zewnątrz („ crimped fittings”) tuleje zaciskane mechanicznie od zewnątrz (zaprasowywane) i zabezpieczone zamkiem (kołnierzem) przed zsunięciem się z „ogona” końcówki.

Specjalne sposoby montażu końcówek do przemysłowych węży gumowych

zaciskane od wewnątrzzaciskane od wewnątrz („internal swaged fittings”) końcówki zaciskane mechanicznie od wewnątrz (poprzez przeciskanie stożkowego narzędzia) i zabezpieczone zamkiem (kołnierzem) przed zsunięciem się z „ogona” koń- cówki. metoda zapewnia pełen przelot końcówki – niezakłócony przepływ medium.
wbudowane (zawulkanizowane)wbudowane (zawulkanizowane) („built-in fittings”) końcówki zawulkanizowane w trakcie produkcji węża – zintegrowane z wężem. metoda może zapewniać pełen przelot końcówki – niezakłócony przepływ medium.
wbudowane (zawulkanizowane) i pokryte gumą kołnierzewbudowane (zawulkanizowane) i pokryte gumą kołnierze („built-in rubber protected flanges”) końcówki zawulkanizowane w trakcie produkcji węża – zintegrowane z wężem, pokryte wewnątrz i na powierzchni uszczelniającej gumą. metoda zapewnia pełen przelot końcówki – niezakłócony przepływ medium. brak kontaktu medium z metalem końcówki. brak potrzeby stosowania osobnej uszczelki.
kołnierze z wbudowanym pierścieniemkołnierze z wbudowanym pierścieniem („beaded ends with flanges”) końcówki mocowane specjalnym kształtowym pierścieniem zawulkanizowanym w trak- cie produkcji węża – zintegrowanym z wężem, pokrytym wewnątrz i na powierzchni uszczelniającej gumą. metoda zapewnia pełen przelot końcówki – niezakłócony przepływ medium. brak kontaktu medium z metalem końcówki. brak potrzeby stosowania osobnej uszczelki.
kołnierze gumowekołnierze gumowe („rubber flanges with back-up rings”) końcówki w formie kołnierzy gumowych uformowanych i zawulkanizowanych w trakcie produkcji węża, które podczas montażu są skręcane przy użyciu metalowych kołnierzy podpierających.

Specjalne typy zakończeń przemysłowych węży gumowych

miękkie końce wężamiękkie końce węża („soft ends”) w celu ułatwienia montażu końcówki, spirala węża ssawno-tłocznego jest zakończona wcześniej (podczas produkcji węża). koniec węża jest zakończony oplotem tekstylnym i odpowiednią grubością ścianki.
powiększone miękkie końce wężapowiększone miękkie końce węża („enlarged ends”) w celu ułatwienia montażu końcówki, spirala węża ssawno-tłocznego jest zakończona wcześniej (podczas produkcji węża). koniec węża jest powiększony, zakończony oplotem tekstylnym i odpowiednią grubością ścianki.
zawulkanizowane końce wężazawulkanizowane końce węża („capped ends”) koniec węża jest kompletnie zawulkanizowany w trakcie produkcji węża w celu osłony wzmocnienia (oplotu) przed wnikaniem medium i wilgoci.