Symbole hydrauliczne

Symbole ogólne

Symbol graficznyOpis
kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego
kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego
zmienność albo nastawialność (pompy, sprężyny, itp.)
ruch obrotowy (grot strzałki wskazuje możliwy kierunek obrotów)
przewód (zasilający lub powrotny)
przewód (sterujący, odprowadzenia przecieków)
obramowanie kilku elementów tworzących całość
element mechaniczny (wał, dźwignia, tłoczysko)

Symbole elementów przetwarzających energię

Symbol graficznyOpis
pompa o stałej wydajności o jednym kierunku tłoczenia
pompa o stałej wydajności o dwóch kierunkach tłoczenia
pompa o zmiennej wydajności o jednym kierunku tłoczenia
pompa dwustrumieniowa
silnik o stałej chłonności o jednym kierunku przepływu
silnik o stałej chłonności o dwóch kierunkach przepływu
silnik o zmiennej chłonności o dwóch kierunkach przepływu

Symbole elementów gromadzących energię

Symbol graficznyOpis
akumulator hydrauliczny (tylko w położeniu pionowym)
akumulator hydrauliczny gazowy

Symbole siłowników hydraulicznych

Symbol graficznyOpis
siłownik jednostronnego działania nurnikowy
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem jednostronnego działania
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem jednostronnego działania z powrotem tłoka pod działaniem sprężyny
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z nie nastawnym tłumieniem ruchu w lewym skrajnym położeniu tłoka
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z nastawnym tłumieniem ruchu w obu skrajnych położeniach tłoka
siłownik z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania

Symbole elementów sterujących ciśnieniem

Symbol graficznyOpis
zawór maksymalny
zawór ograniczający ciśnienie (bezpieczeństwa lub przelewowy)

Symbole elementów sterujących kierunkiem przepływu

Symbol graficznyOpis
zawór zwrotny nie obciążony
zawór zwrotny obciążony sprężyną
zawór zwrotny sterowany
dopuszczalne kierunki przepływu
A1 → A2 (przepływ swobodny)
A2 → A1 (pod warunkiem podania
sygnału sterującego X)
zawór zwrotny sterowany podwójny (zamek hydrauliczny)
dopuszczalne kierunki przepływu:
A1 → A2 i jednocześnie B2 → B1
B1 → B2 i jednocześnie A2 → A1
zawór odcinający

Symbole elementów gromadzących, przygotowujących i utrzymujących własności oleju hydraulicznego

Symbol graficznyOpis
zbiornik
filtr
chłodnica

Symbole elementów sterujących natężeniem przepływu

Symbol graficznyOpis
zawór dławiący nienastawialny
opory przepływu niezależne od lepkości medium
zawór dławiący nienastawialny
opory przepływu zależne od lepkości medium
zawór dławiący nastawialny
opory przepływu zależne od lepkości medium
zawór dławiąco – zwrotny
dzielnik strumienia

Symbole elementów pomiarowych i wskaźników

Symbol graficznyOpis
wskaźnik ciśnienia
manometr
termometr
przepływomierz
poziomowskaz

Symbole rozdzielaczy – SYMBOLE STEROWAŃ

Symbol graficznyOpis
symbol ogólny
dźwignia ręczna
sprężyna
przycisk
zatrzask trójpozycyjny
elektromagnes z jedną cewką
elektromagnes z dwoma cewkami działającymi w przeciwnych kierunkach
sterowanie hydrauliczne
sterowanie hydrauliczne proporcjonalne
sterowanie pneumatyczne
sterowanie pneumatyczne proporcjonalne

Symbole rozdzielaczy – SYMBOLE POŁOŻEŃ

Symbol graficznyOpis
rozdzielacz dwupołożeniowy
rozdzielacz trzypołożeniowy
dwie drogi połączone – kanał otwarty
strzałka wskazuje kierunek przepływu medium (od ciśnienia wyższego do niższego)
dwie drogi odcięte – kanał zamknięty
kanały suwaków trójdrogowych (przykłady)
kanały suwaków czterodrogowych (przykłady)