Symbole hydrauliczne

PDF – SYMBOLE HYDRAULICZNE
Symbole ogólne
Symbol graficznyOpis
kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego
kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego
zmienność albo nastawialność (pompy, sprężyny, itp.)
ruch obrotowy (grot strzałki wskazuje możliwy kierunek obrotów)
przewód (zasilający lub powrotny)
przewód (sterujący, odprowadzenia przecieków)
obramowanie kilku elementów tworzących całość
element mechaniczny (wał, dźwignia, tłoczysko)
Symbole elementów przetwarzających energię
Symbol graficznyOpis
pompa o stałej wydajności o jednym kierunku tłoczenia
pompa o stałej wydajności o dwóch kierunkach tłoczenia
pompa o zmiennej wydajności o jednym kierunku tłoczenia
pompa dwustrumieniowa
silnik o stałej chłonności o jednym kierunku przepływu
silnik o stałej chłonności o dwóch kierunkach przepływu
silnik o zmiennej chłonności o dwóch kierunkach przepływu
Symbole elementów gromadzących energię
Symbol graficznyOpis
akumulator hydrauliczny (tylko w położeniu pionowym)
akumulator hydrauliczny gazowy
Symbole elementów sterujących ciśnieniem
Symbol graficznyOpis
zawór maksymalny

 • zawór ograniczający ciśnienie (bezpieczeństwa lub przelewowy)
Symbole siłowników hydraulicznych
Symbol graficznyOpis
siłownik jednostronnego działania nurnikowy
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem jednostronnego działania
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem jednostronnego działania z powrotem tłoka pod działaniem sprężyny
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z nie nastawnym tłumieniem ruchu w lewym skrajnym położeniu tłoka
siłownik z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z nastawnym tłumieniem ruchu w obu skrajnych położeniach tłoka
siłownik z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania
Symbole elementów sterujących kierunkiem przepływu
Symbol graficznyOpis
zawór zwrotny nie obciążony
zawór zwrotny obciążony sprężyną
zawór zwrotny sterowany

 • dopuszczalne kierunki przepływu
  A1 → A2 (przepływ swobodny)
  A2 → A1 (pod warunkiem podania
  sygnału sterującego X)
zawór zwrotny sterowany podwójny (zamek
hydrauliczny)

 • dopuszczalne kierunki przepływu:
  A1 → A2 i jednocześnie B2 → B1
  B1 → B2 i jednocześnie A2 → A1
zawór odcinający
Symbole elementów gromadzących, przygotowujących i utrzymujących własności oleju hydraulicznego
Symbol graficznyOpis
zbiornik
filtr
chłodnica
Symbole elementów sterujących natężeniem przepływu
Symbol graficznyOpis
zawór dławiący nienastawialny

 • opory przepływu niezależne od lepkości
  medium
zawór dławiący nienastawialny

 • opory przepływu zależne od lepkości
  medium
zawór dławiący nastawialny

 • opory przepływu zależne od lepkości
  medium
zawór dławiąco – zwrotny
dzielnik strumienia
Symbole elementów pomiarowych i wskaźników
Symbol graficznyOpis
wskaźnik ciśnienia
manometr
termometr
przepływomierz
poziomowskaz
Symbole rozdzielaczy – SYMBOLE STEROWAŃ
Symbol graficznyOpis
symbol ogólny
dźwignia ręczna
sprężyna
przycisk
zatrzask trójpozycyjny
elektromagnes z jedną cewką
elektromagnes z dwoma cewkami działającymi w przeciwnych kierunkach
sterowanie hydrauliczne
sterowanie hydrauliczne proporcjonalne
sterowanie pneumatyczne
sterowanie pneumatyczne proporcjonalne
Symbole rozdzielaczy – SYMBOLE POŁOŻEŃ
Symbol graficznyOpis
rozdzielacz dwupołożeniowy
rozdzielacz trzypołożeniowy
dwie drogi połączone – kanał otwarty

 • strzałka wskazuje kierunek przepływu medium (od ciśnienia wyższego do niższego)
dwie drogi odcięte – kanał zamknięty
kanały suwaków trójdrogowych (przykłady)
kanały suwaków czterodrogowych (przykłady)