wysyłka końcówkek do przewodów przemysłowych w 24hPoniższa tabela służy do wstępnego określenia materiału węża lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy. W celu właściwego, ostatecznego doboru węża prosimy kontaktować się ze specjalistami Tubes International.
ABCX
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłejśrednia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłejmała odporność, ograniczony zakres użyciabrak odpornościbrak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
ŚrodowiskoEPDMEPMNRNBRCRSBRFPMUPEPTFEPVCPUPA
AcetonAAXXXCXA/BAXXA/B
Acetooctan etyluBACXCCXAA
AcetylenAABABB/CAAA/BBA
Aldehyd masłowyCBXXCXXAX
Aldehyd octowy 50%AAC/XXCXXC/XAXXB
Alkohol amylowy (pentanol)AABBBBBAAAXA
Alkohol benzylowyBBXXBXAAAXXX
Alkohol butylowy (butanol)A/BBAAAAAAABBB
Alkohol butylowy III rz.(tertbutylowy)CBBBBBAAAX
Alkohol dwuacetonowyAAXXC/XXXAAXXB
Alkohol etylowy (etanol)AAAAAACAABXA
Alkohol izobutylowy (izobutanol)AAABABAAAB
Alkohol izopropylowy (izopropanol)AAABBBAAABXA
Alkohol metylowy (metanol)AAAAAAXAABXA
Alkohol oktylowy (oktanol)XCBBABAAAX
Alkohol propylowy (propanol)AAAAAAAAABC
Amoniak bezwodnydobór węża w konsultacji z Tubes International
Amoniak aq- woda amoniakalnadobór węża w konsultacji z Tubes International
AnilinaBAXXXXCAAXX
Anilinowe barwnikiBABXBBBAXX
ArgonAAAAAAAAAAAA
Asfaltdobór węża w konsultacji z Tubes International
AzotAAAAAAAAAAAA
Azotan amonuBACAABAAXA
Azotan glinuBAAAAAAAABC
Azotan ołowiu II (ołowiawy)BAAAAAAA
Azotan potasuBAAAAAAAABAA
Azotan propyluBAXXXXX
Azotan soduBABBBAAABXA
Azotan srebraBAABAAAAABA
Azotan wapniaBAAAAAAAAAA
Azotan żelaza IIIBAAAAAAAABAA
Azotyn amonuBAAAAAAA
BenzenXXXXXXA/BC/XAXXA
Benzoesan benzyluCBXXXXAA
Benzoesan butyluCBCXXBAA
Benzoesan etyluBAAXXAAA
BenzynaXXXACXAAABBA
Bezwodnik maleinowyCBCXCCX
Bezwodnik octowyCBBCBBXAAXB
Boran sodu (boraks)BAAAAAAAAB
Bordoska cieczBABBBBAAAB
Brom bezwodnyXXXXXXAXA
Bromek metyluCBXBXXAC/XAXA
BromotoluenXXXXXXAA
ButadienXCXXXXACAX
ButanXXXAAXAAAAA
ButyloaminaBAXCXXXA
CarbitolCBBBBBBAAX
Celosolw butylowyBAXCCXXAA
Celosolw metylowyCBXBBXXAX
CelosolwCBXXXXCA
Chlordobór węża w konsultacji z Tubes International
Chlorek acetyluXXXXXXAAX
Chlorek amonu (salmiak)AAAA/BAAAAAABX
Chlorek baruBAAAAAAAABBX
Chlorek benzyluXXXXXXAA/BA
Chlorek cynkuBAAAAAAAABAX
Chlorek cynowyBAAABAAAAA
Chlorek etylenuXCXXXXAB/CA
Chlorek etyluXCXCXXAA/BACA
Chlorek glinuBAAAAAAAABAX
Chlorek izopropyluXXXXXXBA
Chlorek magnezuBAAAAAAAABAX
Chlorek metyluXCXXXXBA/BAXX
Chlorek miedziBABABAAAABBC
Chlorek nikluBAAAAAAAACX
Chlorek potasuBAAAAAAAAAAA
Chlorek siarkiXXXCCXAAAB
Chlorek sodu (solanka)BAAAAAAAABAA
Chlorek wapniaBAAAAAAAACAC
Chlorek winyluXXXXXXAA/BAX
Chlorek żelaza IIIBAAAAAAAABAX
ChloroacetonBABXCXXAX
ChlorobenzenXXXXXXAB/CAXXB
ChlorobutadienXXXXXXAA
ChloroformXXXXXXAA/BAXXX
Chlorohydryna etylenowaCBBXBBAAX
ChlorotoluenXXXXXXAAX
Chlorowodorek anilinyCBBBXXB
Cyjanek miedziBAAAAAAAAA
Cyjanek potasuBAAAAAAAABAA
Cyjanek soduBAAAAAAAABA
Cyjanomiedzian potasuAAAAAAA
CykloheksanXXXACXAAACBA
CykloheksanolXCXCAXAAACA
CykloheksanonBBXXXXXAAXXA
Czterochlorek węglaXXXCXXACAXXB
CzterochloroetylenXXXXXXABAXC
Czteroetylek ołowiuXXXBBXAAB
DekalinaXXXXXXAAA
DenaturatBAAAAAAAA
Dowterm, dautermXXXXXXAAC
DwuacetonBAXXXXXAA
DwubutyloaminaBAXXXXXAX
DwuchlorobenzenXXXXXXAAXXA
DwuchloroetylenXCXXXXBC/XAXXA
Dwuchromian potasuBACBBBAAAB
DwuetyloaminaBABBBBXAAC
DwuetyloaminobenzenXXXXXXAA
Dwufenyl (fenylobenzen)XXXXXXAA
DwuisopropylobenzenXXXXXXAA
DwuisopropyloketonBAXXXXXA
DwuizobutylenBAXBXXAAA
DwumetyloformamidBAXBCXXAAX
DwunitrotoluenXXXXXXAA
DwupentenXXXBXXAAX
Dwusiarczek węglaXXXCXXAXAXXX
Dwutlenek chloruXCXXXXAA
Dwutlenek siarkiBABXXBAACX
Dwutlenek węglaCBBABBAAABAA
EtanXXXABXAAA
EtanoloaminaBABBBBXA
Eter metylowo-etylowyXXXACXAA
Eter dwubenzylowyCBXXCXXA
Eter dwubutylowyXCXXCXCAC
Eter dwuchloro-isopropylowyXCXXXXCA
Eter etylowy (eter)XXXXCXXCAXBB
Eter izopropylowyXXXBCXXAAA
EtylenCBCACCAA/BA
EtylenodiaminaBAAAABXAX
EtylobenzenXXXXXXAAA
EtylocelulozaCBBBBBXABC
Fenol (kwas karbolowy)CBXXCAA/BACXX
FenylobenzenXXXXXXAA
FenylohydrazynaCBAXXBAA
Fluorek glinuBABAAAAAACX
FluorobenzenXXXXXXAA
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)AABCBBXAACXA
Foron (diizopropylideno-aceton)XCXXXXXA
Fosforan amonuBAAAAAAACA
Fosforan soduBAAABAAAABAA
Fosforan trójkrezyluXXXXXCAAAX
Freon 114BAAAAABBA
Freon 12CBBAAABA/BABA
Freon 13 – (chlorotrójfluorometan)AAAAAAAA
Freon 21 – (dwuchlorofluorometan)XXXAXXXA
Freon 22 – (chlorodwufluorometan)BABCAAXAXX
Ftalan dwubutyluCBXXXXCAAXA
Ftalan dwumetyluBAXXXXBA
Ftalan dwuoktyluCBXCXXBAXB
FurfuralBAXXCXXAA
Gaz koksowniczyXXXXXXAAXA
Gaz ziemnyXXBAABAXACA
Gaz ziemny skroplony (LNG)dobór węża w konsultacji z Tubes International
GlicerynaAAAAAAAAABXA
Glikol dwuetylenowyAAAAAAAAABX
Glikol etylenowyAAAAAAAAABAA
Glikol propylenowyAAAAA/BAAAAAA/BA
GlukozaAAAAAAAAABXB
HeksanXXXABXAAACBA
HelAAAAAAAAAAAA
IzooktanXXXABXAAABAA
JodXXXXXXXAA
Keton metylowo-butylowyBAXXXXXAX
Keton metylowo-etylowy (MEK)BAXXCXXAAXXA
Keton metylowo-izobutylowyBBXXXXXAXA
KobaltBAAAAAA
Kreozot (smoła węglowa)XXXABXAAAXCX
KrezolXXXXCXAACXX
Krzemian etyluBABAABAA
Krzemian soduBAAAAAAAABA
KsylenXXXXXXACAXCA
Kumen (izopropylobenzen)XXXXXXAAX
Kwas adypinowyBACBCBAABA
Kwas arsenowyBABAAAAAAC
Kwas azotowy ≤ 40%XXXXBXAAAXXX
Kwas azotowy > 40%XXXXXXCC/XA
Kwas benzoesowyXCXCXXAAAXB
Kwas borowyBAAAAAAAABAA
Kwas bromowodorowyBAAXXXAAABXX
Kwas chlorooctowyBAXXXXXXAXX
Kwas chromowy 50%BAXXCXBAABXX
Kwas cyjanowodorowyBABBBBBAAB
Kwas cytrynowyBAAAAAAAACAA
Kwas fluoroborowyBAABAAAA
Kwas fluorowodor. ≤ 50%AAXXXXAAX
Kwas fluorowodor. >50%CCXXXXAACXX
Kwas fosforowy 20%BABBBBAAABXX
Kwas fosforowy 80%BACXBCAAAXC
Kwas galusowyBABBBBBAABX
Kwas garbnikowy (tanina)BAAAABAAACCX
Kwas jabłkowyBABBBCAAB
Kwas krezolowyXXXXCXAAAXX
Kwas maleinowyBACXCCAAAC
Kwas mlekowyAAAAAAAAAABX
Kwas mrówkowyBABBAACAACXX
Kwas nadchlorowyCBXXBXAAXC
Kwas naftenowyXXXBXXAA
Kwas octowy 30%AABCBBCAACXC
Kwas octowy lodowaty 100%BABCXBCAABXX
Kwas olejowyXXXCCXBAABBA
Kwas palmitynowyCBCABBAA/BABAX
Kwas pikrynowyBABBBCBAAXX
Kwas salicylowyBAABABAAA
Kwas siarkawyBABBBBAAAB
Kwas siarkowy 10%AACCBCAAACXX
Kwas siarkowy 10 ÷ 75%BAXXXXAAAXXX
Kwas siarkowy 96%CCXXXXA/BAAXXX
Kwas siarkowy dymiący (oleum)XXXXXXAXAXXX
Kwas solny ≤ 20%AABBBBAAAAXX
Kwas solny 37%A/BA/BBCBBAAAXXX
Kwas stearynowyCBCBBBAABAA
Kwas szczawiowyBABBBBBAAAX
Kwas sześciofluorokrzemowyCBBABCBAABA
Kwas trójchlorooctowyCBCBXBCAX
Kwas węglowyBAABABAAACXX
Kwas winowyCBCABXAAABCX
Kwasy tłuszczoweXCXBBXAAABA
Ług sodowy 50%AABBBBAAAXX
Ług zielonyBABBBBBAAC
MasłoBAXABXAAA
Metafosforan soduBAAABAAAA
MetanXXXABXBXA
MlekoBABAABAAA
MonoetanoloaminaBABXXBXAAX
Mrówczan etyluCBXXBXCA
Nadboran soduBABBBBAAABA
Nadtlenek soduBABBBBAAABX
NaftaXXXBCXAB/CACAA
Nafta (oczyszczona)XXXABXAACAA
NaftalenXXXXXXAAACCA
NitrobenzenCBXXXXBA/BAXXA
NitroetanCBBXCBXAAX
NitrometanCBBXBBXAX
Ocet (kwas octowy 10%)BABBBBBAABXA
Octan amyluXCXXXXXAAXXA
Octan butyluXCXXXXXAAXX
Octan celosolwu etylowegoCBXXXXXAXC
Octan etyluBAXXCXXAAXXA
Octan glinuBAABBBXABX
Octan izopropyluCBXXXXXAAXX
Octan metyluBACXBCXAAXXA
Octan miedziBABBBXXA
Octan nikluBAABBXXAAX
Octan ołowiu IIBAABAXXAABX
Octan potasuBAABBXXAAX
Octan propyluCBXXXXXAAXX
Octan soduBAABBXXAAAA
Octan wapniaBAABBXXAAX
OktachlorotoluenXXXXXXAA
Oleinian metyluXXXXXXAXAA
Olej arachidowyXCXACXAAA
Olej bawełnianyBBXABXAAABA
Olej białyXXXABXAAAA
Olej bunkrowyXXXAXXAAAB
Olej drzewnyXXXABXAAAC
Olej hydrauliczny (naftowy, mineral.)XXXABXAA/BAAA
Olej kokosowyXCXABXAAAC
Olej kukurydzianyXCXACXAAABB
Olej lnianyXCXABXAAABA
Olej mineralnyXCXABXABABAA
Olej napędowyXXXACXAAABXA
Olej rycynowyCBCAACAAABA
Olej sojowyXCXABXAAABBA
Olej sosnowyXXXAXXABAB
Olej transformatorowydobór węża w konsultacji z Tubes International
Olej turbinowy (smarowy)dobór węża w konsultacji z Tubes International
Oleje roślinneXCXACXAAA
Oleje silikonoweBACAACAAAB
Oleje smarne (naftowe)XXXABXAB/CAAA
Olejek lawendowyXXXBXXABAXX
OliwaCBXABXAA/BAA
Orto-dichlorobenzenXXXXXXBXAX
OzonBAXXCXAA/BABBX
Para wodnaAAXXCXXXAXX
Para-izopropylotoluenXXXXXXAAX
PentachloroetylobenzenXXXXXXA
Perchloroetylen (tetrachloroetylen)XXXBXXABAXXX
PirydynaBAXXXXXAAX
PiwoAAAAAAAAAXB
Płyn transmisyjny „A”XXXABXAAAA
Podchloryn sodu 15%AAXXB/CXAAAAXX
Podchloryn wapniaAACBCCAAABXX
Polioctan winylu emulsyjnyBABXBXBAA
PropanXXXABXAAABAA
PropylenXXXXXXAAX
Ropa naftowaXXXABXAAABAA
Roztwory mydłaAABABAAAABCA
Roztwór cukruAAAAAAAAA
RtęćBAAAAAAAABA
Sebacynian dwubutyluCBXXXXBAX
Sebacynian dwuetyluCBXBXXBAX
Sebacynian dwuoktyluCBXXXXB
Siarczan amonowyBAAAAAXAABAA
Siarczan baruBAAAAAAAA
Siarczan cynkuBABAABAAABA
Siarczan glinuBAAAAAAAAAXX
Siarczan magnezuBABAABAAABA
Siarczan miedziBABAABAAABBX
Siarczan nikluBABAABAAAA
Siarczan potasuBABAAAAAABBA
Siarczan soduBABAABAAABAA
Siarczan żelaza IIBAAAAAAAABX
Siarczek baruBAAAABAAABAC
Siarczek wapniaBABAABAAAA
SiarkaBAXXAXAAA
Skydrol 500BAXXXXXAC
Skydrol 7000BAXXXXBA
SmalecCBXABXAAA
Smar fluorowyBABABCBA
Smary silikonoweBACAACAAA
Smoła bitumicznaXCXBCXAA
Soda, surowy węglan sodowyBAAAAAAAAA
Solanka (NaCl)AAAAAAAAAAAA
Stearynian butyluXCXBXXAAA
StyrenXXXXXXBAXXA
Sulfaminian ołowiuBABBABAA
ŚciekiBBBABBAAAXA
TerpentynaXXXBXXAA/BACAA
TerpineolXCXBXXABABB
Tiosiarczan soduBABBABAAABAA
Tlendobór węża w konsultacji z Tubes International
Tlenek mezytyluCBXXXXXAX
Tlenek węglaBABBBBAAABBA
Tłuszcze zwierzęceCBXABXAAACA
ToluenXXXXXXABAXXA
Tran lekarskiBAXABXAA
Tran rybiXXXAXXAA
Trójchlorek arsenuXCXAA
Trójchlorek fosforuBAXXXXAAA
TrójchloroetanXXXXXXAAX
TrójchloroetylenXXXXXXAC/XAXX
TrójetanoloaminaBABBABXAACX
Trójfluorek bromuXXXXXXX
TrójnitrotoluenXXXXBXAA
Trójtlenek siarkiCBBXXBAAX
Węglan amonuBAAXAAAABB
Whisky, winaBAAAAAAAAXA
WinyloacetylenBBBABBAA
WodaAAAAAAAAAAAA
Woda bromowaBBXXXXAA
Woda królewskaCCXXXXBAXXX
Woda słonaAAAAAAAAABAA
Wodorosiarczan IV soduBAAAABAAAB
Wodorotlenek amonuAAXXAXBAABXA
Wodorotlenek magnezuAABBABAAABBX
Wodorotlenek potasuAABBBBXAABCC
Wodorotlenek soduAAABBABAABBC
Wodorotlenek wapniaAAAAAAAAABAA
Wodorowęglan soduAAAAAAAAAB
Wodór gazowydobór węża w konsultacji z Tubes International
ŻelatynaBAAAAAAAAB
SymbolMateriałCharakterystyka
EPDMguma etylenowo-propylenowa dienowabardzo dobra odporność na gorącą wodę i parę wodną;   dobra odporność na roztwory kwasów, zasad, soli, ketonów, formaldehydów, chłodziw na bazie glikoli
EPMguma etylenowo-propylenowadobra odporność (lepsza niż EPDM) na roztwory kwasów, zasad, soli, ketonów, formaldehydów, alkoholi przemysłowych, glikoli
NRguma naturalnabardzo dobra odporność na ścieranie i niskie temperatury
NBRguma butadienowo-nitrylowa (buna-n)bardzo dobra odporność na oleje, tłuszcze, produkty  ropopochodne (benzyna, olej napędowy)
CRguma chloroprenowa (neopren)bardzo dobra odporność na ozon, czynniki atmosferyczne; trudnopalność; dobra odporność na czynniki chłodnicze na bazie freonu oraz oleje
SBRguma butadienowo-styrenowabardzo dobra odporność na ścieranie; niski koszt produkcji
FPM / FKMguma fluorowa (viton)bardzo dobra odporność na produkty ropopochodne (benzyna, olej napędowy) i związki aromatyczne oraz wiele kwasów i zasad; dobra odporność na wysokie temperatury
UPE (UHMWPE)polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowejbardzo dobra odporność chemiczna na większość kwasów
i zasad oraz wiele innych agresywnych chemikaliów w podwyższonych, ale nie bardzo wysokich temperaturach
PTFEpolitetrafluoroetylen (teflon)doskonała odporność chemiczna i temperaturowa
PVCpolichlorek winyludobra odporność na roztwory kwasów, zasad w temperaturze pokojowej; niski koszt produkcji
PUpoliuretanbardzo dobra odporność na ścieranie; dobra odporność na oleje i produkty ropopochodne
PApoliamid (nylon)dobra odporność na rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje