PDF – Tabela odporności chemicznej dla węży Tygon II
A B C X
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej mała odporność, ograniczony zakres użycia brak odporności brak danych

 

Środowisko
PharmaPure®
PharMed® BPT
PureFit® SBP
PureFit® SMP
PureFit® SVP
PureFit® SWP
>SaniPure™ BDF™
SaniPure™ 60
Sani-Tech® LA-60
Sani-Tech® Sil-250
Sani-Tech® STHT™-C
Sani-Tech® STHT™-R
Sani-Tech® STHT™-R-HD
Sani-Tech® STHT™-WR
Sani-Tech® STHT™-W CO
Tygon® 2275
Tygon® 2275 I.B.
Tygon® 3350
Tygon® 3355L
Tygon® 3360LA
Tygon® 3370 I.B.
Tygon® LFL
Versilic® SPX-50
Versilic® SPX-70 I.B.
Acetamid 67% B B A A A A B B A A A A A A A A A A A A A X B B
Aceton X X C C C C X X C C C C C C C B B C C C C X X X
Acetonitryl X B X X X X X X X X X X X X X B B X X X X X X X
Acetylen (gaz) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C
Akrylonitryl X B X X X X X X X X X X X X X B B X X X X X X X
Aldehyd octowy X X C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X C C
Alkohol allilowy C C X X X X C C X X X X X X X A A X X X X X X X
Alkohol amylowy (pentanol) X X X X X X X X X X X X X X X A A X X X X X X X
Alkohol benzylowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Alkohol butylowy (butanol) X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X X
Alkohol etylowy (etanol) A C B B B B A A B B B B B B B A A B B B C X C C
Alkohol izobutylowy (izobutanol) C C X X X X C C X X X X X X X A A X X X X X X X
Alkohol izopropylowy (izopropanol) C C X X X X C C X X X X X X X A A X X X X X X X
Alkohol metylowy (metanol) A A B B B B B B B B B B B B B A A B B B B X B B
Ałun 5% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Aminy C C X X X X C C X X X X X X X X X X X X X X X X
Amoniak (gaz) A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Amoniak bezwodny (ciekły) A A X X X X A A X X X X X X X B B X X X X B X X
Anilina C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Azotan magnezu 50% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan miedzi II 70% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan niklu II 75% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan sodu 3,5% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan srebra 55% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan wapnia 55% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Azotan żelaza III 60% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Benzaldehyd X X C C C C X X C C C C C C C C C C C C C X C C
Benzen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Benzoesan etylu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Benzoesan sodu 22% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Benzyna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bezwodnik ftalowy 9% (w alkoholu) A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A X C C
Bezwodnik octowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X C C
Boraks 6% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Brom bezwodny (ciekły) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Bromek acetylu C C X X X X C C X X X X X X X X X X X X X X X X
Bromek etylenu X X A A A A X X A A A A A A A C C A A A A X A A
Bromek metylu C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Butadien A A A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A A A
Butan A A A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A A A
Celosolw C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlor mokry (gaz) X X X X X X C C X X X X X X X C C X X X X B X X
Chlor suchy (gaz) C C X X X X B B X X X X X X X C C X X X X A X X
Chlorek acetylu C C X X X X C C X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorek aluminium 53% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek amylowy C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorek cynku 80% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny II 45% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek cyny IV 50% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek etylu C C X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorek fosforu III B B X X X X B B X X X X X X X A A X X X X A X X
Chlorek magnezu 35% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek metylenu C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorek metylu C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorek miedzi II 40% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek niklu II 40% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek rtęci 6% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek siarki X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X X
Chlorek sodu 20% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek sodu 45% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek tionylu A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Chlorek wapnia  30% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza II 40% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorek żelaza III 43% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorobenzen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chloroform C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Chlorohydryna etylenowa A A B B B B A A B B B B B B B A A B B B B X B B
Chlorowodorek aniliny C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cyjanek potasu 33% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek rtęci 8% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Cyjanek sodu 30% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Cykloheksan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cykloheksanon X X X X X X X X X X X X X X X C C X X X X X X X
Czterochlorek węgla X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Detergenty B B A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A B B
Dichlorek etylenu C C X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Dietyloamina 2,5% A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Dimetyloformamid B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X B B
Dimetylosulfotlenek X A C C C C X X C C C C C C C B B C C C C X X X
Dioksan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Dwuchromian
potasu 5%
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Dwusiarczek węgla X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Dwutlenek siarki
(mokry gaz)
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Dwutlenek siarki
(suchy gaz)
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Dwutlenek węgla A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Eter C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Eter etylowy C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Eter izopropylowy C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fenol 5-10% A A A A A A X X A A A A A A A A A A A A X B X X
Fenol 91% A A B B B B X X B B B B B B B A A B B B X X X X
Fluor (gaz) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fluorek sodu 3% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37% X X C C C C A A C C C C C C C C C C C C C X C C
Fosforan trikrezylu A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A C A A
Fosforan trisodu A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Freon 11 A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A
Freon 12 A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A
Freon 22 A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A
Ftalan dibutylu A A A A A A C C A A A A A A A A A A A A A C A A
Ftalan dioktylu A A A A A A C C A A A A A A A A A A A A A C A A
Furfural X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gaz ziemny A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C
Glicerol  (gliceryna) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol dietylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol etylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glikol propylenowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glukoza 50% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Heksan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Heptan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hydrazyna C C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hydrochinon 7% B B B B B B B B B B B B B B B A A B B B B A C C
Izooktan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Jod  50 ppm

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Jodek potasu 56% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kerozyna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ketony X X X X X X X X X X X X X X X C C X X X X X X X
Krezol X X B B B B X X B B B B B B B A A B B B B X B B
Ksylen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas adypinowy B B X X X X C C X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas arsenowy 20% C C C C C C C C C C C C C C C A A C C C C A X X
Kwas azotowy III 10% A A B B B B A A B B B B B B B A A B B B B A B B
Kwas azotowy V 10% A A C C C C A A C C C C C C C A A C C C C A C C
Kwas azotowy V 35% A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas azotowy V 68-71% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X X
Kwas benzenosulfonowy X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas benzoesowy B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas borny 4% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas bromowodorowy 20-50% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas bromowodorowy X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas chlorooctowy 20% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas chlorosulfonowy X X X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas chlorowy I 25% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas chromowy 10-20% A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X B X X
Kwas chromowy 50% C C X X X X B B X X X X X X X B B X X X X C X X
Kwas cyjanowodorowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas cytrynowy 10-20% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas fluoroborowy 48% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas fluorokrzemowy 25% C C C C C C A A C C C C C C C A A C C C C A X X
Kwas fluorowodorowy 10% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas fluorowodorowy 25% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas fluorowodorowy 40-48% X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X C X X
Kwas fosforowy V <10% A A C C C C A A C C C C C C C A A C C C C A X X
Kwas fosforowy V 25% A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas fosforowy V 85% A A X X X X B B X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas ftalowy 9%
(w alkoholu)
A A B B B B X X B B B B B B B A A B B B B X C C
Kwas galusowy 17%
(w acetonie)
B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas glikolowy 70% B B A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas krezolowy B B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas linolowy C C B B B B C C B B B B B B B C C B B B B X C C
Kwas maleinowy 30% C C B B B B C C B B B B B B B C C B B B B X C C
Kwas maleinowy 36% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas masłowy B B X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Kwas mlekowy 3-10% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas mlekowy 85% B B X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X X
Kwas moczowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas mrówkowy 25% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas mrówkowy
40-50%
B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B C C
Kwas mrówkowy 98% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B C C
Kwas nadchlorowy 67% A A X X X X A A X X X X X X X A A X X X X C X X
Kwas octowy 10% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas octowy 50-60% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas octowy lodowaty B B X X X X C C X X X X X X X A A X X X X X X X
Kwas oleinowy C C B B B B C C B B B B B B B C C B B B B X C C
Kwas palmitynowy C C B B B B X X B B B B B B B C C B B B B X C C
Kwas pikrynowy 1% X X X X X X X X X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas salicylowy 1% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy IV A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 10% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas siarkowy VI 30% A A B B B B A A B B B B B B B A A B B B B A B B
Kwas siarkowy VI
95-98%
X X X X X X A A X X X X X X X A A X X X X X X X
Kwas solny (chlorowodorowy) 10% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kwas solny (chlorowodorowy) 37% B B X X X X A A X X X X X X X A A X X X X A X X
Kwas stearynowy 5%
(w alkoholu)
C C B B B B A A B B B B B B B C C B B B B X C C
Kwas szczawiowy 12% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B C C
Kwas taninowy 75% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B C C
Kwas trichlorooctowy 90% B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas węglowy A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwas winowy 56% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Kwasy tłuszczowe C C B B B B A A B B B B B B B C C B B B B X C C
Limonen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Melasa A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Metakrylan metylu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Metan (gaz) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C
Metyl etyl keton (MEK) X X X X X X X X X X X X X X X C C X X X X X X X
Metyl izobutyl keton (MIK) X X X X X X X X X X X X X X X C C X X X X X X X
Mleko A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Mocznik 20% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B
Monoetanoloamina C C X X X X A A X X X X X X X X X X X X X X X X
Monotlenek węgla A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadmanganian potasu 6% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadsiarczan amonu 30% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 3% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 10% A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Nadtlenek wodoru 30% A A A A A A A A A A A A A A