ABCX
duża odporność, przystosowany do pracy ciągłejśrednia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłejmała odporność, ograniczony zakres użyciabrak odpornościbrak danych

 

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze +20°C.

 
Środowisko
Versilon™ SPX-50,
Versilon™ SPX-70 IB
Versilon™ 2001
Versilon™ C-210-A,
Versilon™ C-544-A IB
Versilon™ R-3400
Versilon™ F-5500-A
Versilon™ SE-200
Versilon™ Silver
Versilon™ FEP,
Versilon™ Duality
Versilon™ PFA-F
Versilon™ PTFE
Versilon™ 367
Versilon™ PVDF
Versilon™ ETFE
Acetamid 67%BBXXXAAAAAAAA
AcetonXCXXXABAAABXA
AcetonitrylXBXXXABAAAAAA
Acetylen (gaz)CAAAAAAAAAAAA
AkrylonitrylXBXXXABAAAAAA
Aldehyd octowyCXXXXACAAAAXA
Alkohol allilowyXAXXAAAAAAAAA
Alkohol amylowyXACXAAAAAAAAA
Alkohol benzylowyAAXXAAAAAAAAA
Alkohol butylowy (butanol)XACXAAAAAAAAA
Alkohol etylowy (etanol)CAXXXAAAAAAAA
Alkohol izobutylowy (izobutanol)XAXXAAAAAAAAA
Alkohol izopropylowy (izopropanol)XAXXAAAAAAAAA
Ałun 5%AAAAAAAAAAAAA
AminyXXXXXAXAAAAAA
Amoniak (gaz)XABAXAAAAAAXA
Amoniak, bezwodny (ciekły)XBCBXBBAAAAXA
AnilinaXXXXXAXAAAAAA
Azotan magnezu 50%AAAAAAAAAAAAA
Azotan miedzi II 70%AAAAAAAAAAAAA
Azotan niklu II 75%AAAAAAAAAAAAA
Azotan sodu 3,5%AAAAAAAAAAAAA
Azotan srebra 55%AAAAAAAAAAAAA
Azotan wapnia 55%AAAAAAAAAAAAA
Azotan żelaza III 60%AAAAAAAAAAAAA
BenzaldehydCCXXXACAAAAAA
BenzenXXXXXAXAAAAAA
Benzoesan etyluXXXXXAXAAAAAA
Benzoesan sodu 22%AAAAAAAAAAAAA
BenzynaXXBXAAXAAAAAA
Bezwodnik ftalowy 9%
(w alkoholu)
CAXXXAAAAAAAA
Bezwodnik octowyCAXXXAAAAAAAA
Boraks 6%BAAAAAAAAAAAA
Brom bezwodny (ciekły)XXXXXXXXXXXXX
Bromek acetyluXCXXXAXAAAAAA
Bromek etylenuACXXABCAAAAAA
Bromek metyluXXXXXAXAAAAAA
ButadienABAAAABAAAAAA
ButanABAAAABAAAAAA
CelosolwXXXXXAXAAAAAA
Chlor mokry (gaz)XCXAAACAAAAAA
Chlor suchy (gaz)XCCAAACAAAAAA
Chlorek acetyluXCXXXAXAAAAAA
Chlorek aluminium 53%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek amylowyXXXXXAXAAAAAA
Chlorek cynku 80%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek cyny II 45%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek cyny IV 50%AACAAAAAAAAAA
Chlorek etyluXXXXXAXAAAAAA
Chlorek magnezu 35%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek metylenuXXXXXAXAAAAAA
Chlorek metyluXXXXXAXAAAAAA
Chlorek miedzi II 40%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek niklu 40%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek rtęci 6%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek siarkiXAXXAAAAAAAAA
Chlorek sodu 20%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek sodu 45%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek tionyluBACAAAAAAAAAA
Chlorek wapnia 30%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek żelaza II 40%AAAAAAAAAAAAA
Chlorek żelaza III 43%AAAAAAAAAAAAA
ChlorobenzenXXXXXAXAAAAAA
ChloroformXXXXCAXAAAAAA
Chlorowodorek anilinyXXXXXAXAAAAAA
Cyjanek potasu 33%AAAAAAAAAAAAA
Cyjanek rtęci 8%AAAAAAAAAAAAA
Cyjanek sodu 30%BAXAAAAAAAAAA
CykloheksanXXBXAAXAAABAA
CykloheksanonXCXXXACAAAAAA
Czterochlorek węglaXXXXXAXAAAAAA
DetergentyBAAAAAAAAAAAA
Dichlorek etylenuXXXXXAXAAAAAA
DichloroetanolBAXXXAAAAAAAA
Dietyloamina 2,5%XAAAXAAAAAAAA
DimetyloformamidBAXXXAAAAAAAA
DimetylsulfotlenekXBXXXABAAAAAA
DioksanXXXXXAXAAAAAA
Dwuchromian potasu 5%AAAAAAAAAAAAA
Dwusiarczek węglaXXXXBAXAAAAAA
Dwutlenek siarki (mokry gaz)BACAAAAAAAAAA
Dwutlenek siarki (suchy gaz)BACAAAAAAAAAA
Dwutlenek węglaAAAAAAAAAAAAA
EterXXXXXAXAAAAAA
Eter etylowyXXXXXAXAAAAAA
Eter izopropylowyXXXXXAXAAAAAA
Fenol 5-10%XAXCAAAAAAAAA
Fenol 91%XAXXAABAAAAAA
Fluor (gaz)XXXXBXXBBBXCA
Fluorek sodu 3%AAAAAAAAAAAAA
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) 37%CCXXXACAAAAAA
Fosforan trikrezyluAAXCAACAAAAAA
Fosforan trisoduAAAAAACAAAAAA
Freon 11AAAABCACCCCAA
Freon 12AAAABCACCCCAA
Freon 22AAAABCACCCCAA
Ftalan dibutyluAAXCAAAAAAAAA
Ftalan dioktyluAAXCAAAAAAAAA
FurfuralXXXXXXXAAAAAA
Gaz ziemnyAAAAAAAAAAAAA
Glicerol (gliceryna)AAAAAAAAAAAAA
Glikol dietylenowyAAAAAAAAAAAAA
Glikol etylenowyAAAAAAAAAAAAA
Glikol propylenowyAAAAAAAAAAAAA
Glukoza 50%AAAAAAAAAAAAA
HeksanXXBCBAXAAAAAA
HeptanXXBCBAXAAAAAA
HydrazynaXXXXXAXAAAAAA
Hydrochinon 7%CAAAAAAAAAAAA
IzooktanXXBXAAXAAAAAA
Jod 50 ppmAAAAAAAAAAAAA
Jodek potasu 56%AAAAAAAAAAAAA
KerozynaXXBXAAXAAAAAA
KetonyXCXXXACAAABAB
KrezolBAXCAABAAAAAA
KsylenXXXXCAXAAAAAA
Kwas adypinowyXBXXXAXAAAAAA
Kwas arsenowy 20%XAAAAAAAAAAAA
Kwas azotowy III 10%BACAAAAAAAAAA
Kwas azotowy V 10%CAXAAAAAAAAXA
Kwas azotowy V 35%XAXACABAAAAXA
Kwas azotowy V 68-71%XAXBXBABAAAAX
Kwas benzenosulfonowyXXXXXAXAAAAAA
Kwas benzoesowyXXXXXAXAAAAAA
Kwas borny 4%BAAAAAAAAAAAA
Kwas bromowodorowy
20-50%
XAXAAAAAAAAAA
Kwas bromowodorowyXAXXAACAAAAAA
Kwas chlorooctowy 20%BAXAXAAAAAAAA
Kwas chlorosulfonowyXXXXXAXAAAAAA
Kwas chlorowy I 25%AAAAAAAAAAAAA
Kwas chromowy 10-20%XAXAAAAAAAAAA
Kwas chromowy 50%XBXAAACAAAAAA
Kwas cyjanowodorowyAABAXAAAAAAAA
Kwas cytrynowy 10-20%AABAAAAAAAAAA
Kwas fluoroborowy 48%XAXXAACAAAAAA
Kwas fluorokrzemowy 25%XAAAAAAAAABAA
Kwas fluorowodorowy 10%XAXAAAAAAAAAA
Kwas fluorowodorowy 25%XAXXAACAAAAAA
Kwas fluorowodorowy
40-48%
XAXXAACAAAAAA
Kwas fosforowy V <10%XAAAAAAAAAAAA
Kwas fosforowy V 25%XAAAAAAAAAAAA
Kwas fosforowy V 85%XAXAAACAAAAAA
Kwas ftalowy 9% (w alkoholu)CAXXAAAAAAAAA
Kwas galusowy 17%
(w acetonie)
XXXXXAXAAAAAA
Kwas glikolowy 70%AAXAXXAXXXXCX
Kwas krezolowyXXXXXAXAAAAAA
Kwas linolowyCCBCAACAAAAAA
Kwas maleinowy 30%CCBCAACAAAAAA
Kwas maleinowy 36%AABAXAAAAAAAA
Kwas masłowyXXXXXAXAAAAAA
Kwas mlekowy 3-10%AABAXAAAAAAAA
Kwas mlekowy 85%XAXXXAAAAAAAA
Kwas moczowyBACACAAAAAAAA
Kwas mrówkowy 25%BACAAAAAAAAAA
Kwas mrówkowy 40-50%CAXBCAAAAAAAA
Kwas mrówkowy 98%CAXBXACAAAAAA
Kwas nadchlorowy 67%XAXAAACAAAAAA
Kwas octowy 10%ABBAXAAAAAAAA
Kwas octowy 50-60%AAXAXAAAAAAAA
Kwas octowy lodowatyXBXXXACAAAAAA
Kwas oleinowyCXBCAACAAAAAA
Kwas palmitynowyCCBCAACAAAAAA
Kwas pikrynowy 1%XAXAAAAAAAAAA
Kwas salicylowy 1%AABAXAAAAAAAA
Kwas siarkowy IVAAAAAAAAAAAAA
Kwas siarkowy VI 10%AAAAAAAAAAAAA
Kwas siarkowy VI 30%BAXAAAAAAAAAA
Kwas siarkowy VI 95-98%XXXXAAAAAAAAA
Kwas solny (chlorowodorowy) 10%AACAAAAAAAAAA
Kwas solny (chlorowodorowy) 37%XAXABACAAAAAA
Kwas stearynowy 5%
(w alkoholu)
CCBCAACAAAAAA
Kwas szczawiowy 12%CAXBXACAAAAAA
Kwas taninowy 75%CAXBXACAAAAAA
Kwas trichlorooctowy 90%BAXAXAAAAAAAA
Kwas węglowyBAAAAAAAAAAAA
Kwas winowy 56%BAAAAAAAAAAAA
Kwasy tłuszczoweCCBCAACAAAAAA
LimonenXXBXAAXAAAAAA
MelasaAAAAAAAAAAAAA
Metakrylan metyluXXXXCAXAAAAAA
Metan (gaz)AAAAAAAAAAAAA
Metyl etyl keton (MEK)XCXXXACAAABXA
Metyl izobutyl keton (MIK)XCXXXACAAAAAA
MlekoAAAAAAAAAAAAA
Mocznik 20%BAAAAAAAAAAAA
MonoetanoloaminaXXXXXAXAAAAAA
Monotlenek węglaAAAAAAAAAAAAA
Nadmanganian potasu 6%AAAAAAAAAAAAA
Nadsiarczan amonu 30%AAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 3%AAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 10%AAAAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 30%AACAAAAAAAAAA
Nadtlenek wodoru 90%CBXCAABAAAACA
NaftaXXBXAAXAAAAAA
NaftalenXXBXAAXAAAAAA
NitrobenzenXXXXXAXAAAAAA
NitrometanXXXXXAXAAAAAA
Ocet winnyAABAXAAAAAAAA
Octan amonu 45%AABAXAAAAAAAA
Octan amyluXXXXXAXAAAAAA
Octan butyluXXXXXAXAAAABA
Octan celosolwuXXXXXAXAAAAAA
Octan etyluXXXXXAXAAAAXA
Octan izopropyluXXXXXAXAAAAAA
Octan metyluXXXXXAXAAAAAA
Octan ołowiu 35%AAAAAAAAAAAAA
Octan sodu 55%AAAAAAAAAAAAA
Octan winyluXXXXXAXAAAAAA
Olej bawełnianyACABAABAAAAAA
Olej kokosowyABABAABAAAAAA
Olej lnianyABABAABAAAAAA
Olej mineralnyXXAAAAXAAAAAA
Olej napędowy, dieselXXBXAAXAAAAAA
Olej rycynowyABABAABAAAAAA
Olej silnikowyXXAXAAXAAAAAA
Oleje (na bazie węglowodorów)BXAXAAXAAAAAA
Oleje hydrauliczne (na bazie estrów fosforowych)XXBCAAXAAAAAA
Oleje roślinneABABAABAAAAAA
Oleje silikonoweXBAAAAAAAAAAA
Oleje smarowe (ropopochodne)BXAXAAXAAAAAA
Oleje, tłuszcze zwierzęceABABAABAAAAAA
Olejek cytrynowyXXBXAAXAAAAAA
Olejek eterycznyXXBXAAXAAAAAA
Oleum 25%BAXAAAAAAAAAA
OrtodichlorobenzenXXXXXXXAAAAAA
Ozon 300pphmXAAAAAAAAAAAA
Paliwo Jet – JP8XXBXAAXAAAAAA
ParafinyXXBCBAXAAAAAA
PirydynaXCXXXBCBBABAA
PiwoAAAAAAAAAAAAA
Podchloryn sodu 5,5%AABAAAAAAAAAA
Podchloryn sodu 12,2%BABAAAAAAAAAA
Podchloryn wapnia 20%BABAAAAAAAAAA
PowietrzeAAAAAAAAAAAAA
Propan (gaz)AAAAAAAAAAAAA
PropanolXAXXAAAAAAAAA
Rozpuszczalniki lakieroweXXXXXAXAAAAAA
Rozpuszczalniki octanoweXXXXXAXAAAAAA
Roztwory fotograficzneCAAAAAAAAAAAA
Roztwory mydłaCAAAAAAAAAAAA
RtęćAAAAAAAAAAAAA
Siarczan amonu 30%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan glinu 50%AAAAAAAAAAAAB
Siarczan magnezu 25%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan miedzi II 13%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan niklu 25%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan sodu IV 10%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan sodu VI 5%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan wapnia 1%AAAAAAAAAAAAA
Siarczan żelaza 5%AAAAAAAAAAAAA
Siarczek sodu 45%AAAAAAAAAAAAA
Siarczek żelaza 5%AAAAAAAAAAAAA
SiarkowodórAAAAAAAAAAAAA
Skydrol 500AXXBCAAXAAAAAA
Sok owocowyAAAAAAAAAAAAA
Sole amonoweAAAAAAAAAAAAA
Sole antymonuAAAAAAAAAAAAA
Sole arsenuAAAAAAAAAAAAA
Sole cynkuAAAAAAAAAAAAA
Sole cynyAAAAAAAAAAAAA
Sole glinuAAAAAAAAAAAAA
Sole magnezoweAAAAAAAAAAAAA
Sole nikluAAAAAAAAAAAAA
Sole ołowiuAAAAAAAAAAAAA
Sole potasuAAAAAAAAAAAAA
Sole rtęciAAAAAAAAAAAAA
Sole soduAAAAAAAAAAAAA
Sole tytanuAAAAAAAAAAAAA
Sole wapniaAAAAAAAAAAAAA
Spirytus mineralnyXXBXAAXAAAAAA
Styren (monomer)XXXXCAXAAAAAA
Syrop kukurydzianyAAAAAAAAAAAAA
TerpentynaXXBXAAXAAAAAA
TetrachloroetenXXXXXAXAAAAAA
TetrahydrofuranXXXXXXXAAAAAA
TlenAAAAAAAAAAAAA
Tlenek azotuBAAAAAAAAAAAA
Tlenek etylenuAAAAAAAAAAAAA
Tlenek propylenuAAAAAAAAAAAAA
ToluenXXXXCAXAAAAAA
TrichloroetanXXXXXAXAAAAAA
TrichloroetylenXXXXXAXAAAAAA
TrichloropropanXXXXXAXAAAAAA
TrietanoloaminaXXXXXABAAAAAA
Trójtlenek siarki (mokry)CBXBBBBBBBBBB
Węglan amonu 50%AAAAAAAAAAAAA
Węglan baru 1%AAAAAAAAAAAAA
Węglan magnezu 1%AAAAAAAAAAAAA
Węglan potasu 55%AAAAAAAAAAAAA
Węglan sodu 7%AAAAAAAAAAAAA
Węglan wapnia 25%AAAAAAAAAAAAA
Węglowodory alifatyczneXXBCBAXAAAAAA
Węglowodory aromatyczneXXXXXAXAAAAAA
Woda dejonizowanaAAAAAAAAAAAAA
Woda destylowanaAAAAAAAAAAAAA
Woda królewskaXAXBXBABAAAAA
Wodorotlenek amonu 5-10%XAAAXAAAAAAAA
Wodorotlenek amonu 30%XACBXAAAAAAAA
Wodorotlenek baru 5%AAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek glinu 2%AAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek magnezu 10%AAAAAAAAAAAAA
Wodorotlenek potasu <10%BAXAAAAAAAAAA
Wodorotlenek sodu 10-15%BAXAAAAAAAAAA
Wodorotlenek sodu 30-40%BAXXAABAAAAAA
Wodorotlenek wapnia 10% (w glicerolu)BAXAAAAAAAAAA
Wodorowęglan sodu 7%AAAAAAAAAAAAA
Wodór (gaz)AAAAAAAAAAAAA
Wybielacz 22%BABAAABAAAAAA
ŻelatynaAAAAAAAAAAAAA