Kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń
przeładunkowych
 • Projektowanie, produkcja, modernizacja urządzeń, terminali załadunkowo
  rozładunkowych oraz instalacji technologicznych
 • Konsultacje oraz doradztwo w zakresie nowych jak i modernizowanych
  urządzeń i terminali
 • Obsługa w zakresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń przeładunkowych

Dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami dozorowymi TDT, WDT, UDT czy DNV jesteśmy w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom Klientów w zakresie projektowania urządzeń Napełniająco-Opróżniających. Nasze projekty spełniają wszystkie wymagania prawne i techniczne stawiane przez urzędy dozorowe i użytkowników. Opracowywane przez naszych projektantów i zatwierdzane przez TDT dokumentacje techniczne są wykonywane w sposób profesjonalny i rzetelny, o czym świadczą przesyłane przez Klientów listy referencyjne.

Urządzenia NO zaprojektowane i wykonane przez naszą firmę można znaleźć między innymi na instalacjach przeładunkowych produktów chemicznych i spożywczych oraz terminalach przeładunkowych paliw i produktów ropopochodnych. Dostarczaliśmy również urządzenia pracujące w hutach, kopalniach, portach czy lotniskach.

kompleksowe rozwiązania przeładunkowe dla wszystkich gałęzi przemysłu

Oferujemy

rozwiązania przeładunkowe

Kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów, produkcji i modernizacji urządzeń, terminali załadunkowo-rozładunkowych oraz instalacji technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klientów.

Konsultacje oraz doradztwo w zakresie urządzeń przeładunkowych

Konsultacje oraz doradztwo w zakresie nowych, jak i modernizowanych, urządzeń i terminali.

Tubes Hose Supervisor

Obsługę w zakresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, między innymi dzięki zastosowaniu autorskiego sytemu zarządzania Tubes Hose Supervisor.

audyty i konsultacje w zakresie urządzeń przeładunkowych

Audyty i konsultacje

Dzięki wieloletniemu udziałowi na rynku oferujemy swoim Klientom wsparcie audytorskie i konsultację wyspecjalizowanej grupy ekspertów i inżynierów.

Produkcja

Dysponujemy dużym potencjałem produkcyjnym umożliwiającym nam szybką realizację prostych przewodów elastycznych jak i skomplikowaną produkcję urządzeń napełniająco – opróżniających z armaturą. Posiadamy również specjalistyczną spawalnię, w której możemy wykonywać produkcję skomplikowanych elementów rurociągowych.

Potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie wyrobów spawanych stanowi certyfikowany przez TDT-CERT system jakości zgodny z ISO 3834-2:2007.

Certyfikaty i uprawnienia

Doskonalimy naszą organizację w oparciu o wdrożony i systematycznie rozwijany System Zarządzania Jakością – zgodny z ISO 9001:2008 i certyfikowany przez DNV i TDT- Cert.

Posiadamy uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania (W/M/N-107/13), oraz Wojskowego Dozoru Technicznego do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (433-02/WDT/UCB/15). W ofercie Tubes International znajdują się przewody ciśnieniowe, które zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej (2014/68/UE) znakowane są symbolem CE oraz wystawiana jest deklaracja zgodności UE – Moduł A2 Certyfikowany przez UDT-CERT (1433).

urządzenia przeładunkowe

Ramiona przeładunkowe

W swojej ofercie posiadamy również rozwiązania w zakresie ramion przeładunkowych opartych na klasycznych sztywnych ramionach do odgórnego lub oddolnego załadunku i rozładunku cystern drogowych i kolejowych. Oferujemy również projektowane przez nas urządzenia przeznaczone do manewrowania przewodami elastycznymi.

serwis kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń przeładunkowych

Serwis przemysłowy

Posiadamy kilka w pełni wyposażonych samochodów serwisowych oraz kadrę wyspecjalizowanych serwisantów gotowych do podjęcia prac bezpośrednio na terenie zakładu Klienta.

Oferujemy:

 • wykonanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń NO,
 • montaż i testowanie przewodów elastycznych,
 • montaż kompensatorów,
 • montaż i naprawa zwijarek bębnowych,
 • wykonanie innych czynności serwisowych zależnie od indywidualnych potrzeb Klientów.
Chcesz dowiedzieć się więcej?