Historia firmy

1993 - Powstanie firmy Tubes International w Polsce
Oddział w Ostravie
Centrala firmy w Poznaniu
Zapraszamy do współpracy!