Regulamin strony

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Przystępując do korzystania ze strony internetowej oraz do pobierania materiałów zawartych na niej, stanowiących własność Tubes International sp. z o.o. akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki:

ZAWARTOŚĆ

Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość serwisu może być wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach informacyjnych z zastrzeżeniem obowiązku podania informacji o prawach autorskich lub informacji o zastrzeżonym charakterze materiałów.

PRAWA AUTORSKIE

Prezentowane materiały oraz cała zawartość strony internetowej Tubes International sp. z o.o. chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Tubes International sp. z o.o.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje na stronie internetowej nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Tubes International sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedniego zawiadomienia. Wzory kolorów przedstawione na stronie mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeń technologii obrazu. Pełne informacje na temat produktów oraz ich dostępności można uzyskać w punktach sprzedaży Tubes International sp. z o.o.