Okucia do zakuwania wewnętrznego

Okucia do zakuwania wewnętrznego – informacje wstępne

System zaciskania (zakuwania) wewnętrznego umożliwia trwałe i bezpieczne połączenie końcówek z wężem, zapewniając pełny, niezaburzony przelot przez końcówkę przewodu elastycznego. System wykorzystuje zasadę przeciągania na zimno. Narzędziem zaciskowym jest utwardzony stożek, który w części roboczej ma średnicę większą niż średnica wewnętrzna końcówki w stanie nie zaciśniętym. W trakcie zaciskania stożek przeciągany jest wewnątrz końcówki, rozszerzając ją do odpowiedniej średnicy. Cześć wężowa końcówki – „ogon” rozpycha wąż, przygniatając go do tulei. Co do zasady, cały proces jest odwrócony w stosunku do tradycyjnego zewnętrznego zaciskania tulei. Uzyskanie połączenia następuje od środka, na zewnątrz.

Podstawową przewagą zaciskania wewnętrznego nad zaciskaniem od zewnątrz jest zwiększenie przepływu przez wąż, ponieważ:

  • przy tradycyjnym zaciskaniu od zewnątrz włożona do węża końcówka ogranicza średnicę przelotu o grubość ścianek ogona końcówki;
  • przy zaciskaniu wewnętrznym praktycznie cała grubość ścianek ogona końcówki jest wciśnięta w wąż, średnica przelotu końcówki po zaciśnięciu jest równa średnicy wewnętrznej węża (Dk = Dw).

Zwiększenie wydatku przepływu powoduje zmniejszenie czasu przeładunku medium, co zapewnia znaczące korzyści ekonomiczne. Inną ważną zaletą jest brak przeszkód i zaburzania przepływu na krawędzi ogona końcówki, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu do materiałów sypkich i półpłynnych (granulaty, ziarno, cement, beton itp.). System zaciskania wewnętrznego może być stosowany do większości gumowych węży przemysłowych o średnicach od 2” (DN50) do 12” (DN300), w szczególności do węży do wody i powietrza, węży do paliw i innych substancji ropopochodnych, węży przesyłowych do materiałów stałych, węży do substancji spożywczych.

Do zaciskania wewnętrznego przeznaczone są specjalne końcówki i tuleje (typ TM). Tuleja musi być dobrana do danego DN węża i do jego średnicy zewnętrznej Dz. Montaż wg instrukcji IT-86. Maksymalne ciśnienie robocze dla końcówki zaciśniętej w wężu wynosi 20 bar. Maksymalne ciśnienie robocze kompletnego przewodu elastycznego jest ponadto ograniczone ciśnieniem roboczym przyłącza końcówki (np. kołnierz PN16) oraz ciśnieniem roboczym węża.

KATALOG
Pobierz

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Okucia do zakuwania wewnętrznego

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE