Złącza do LPG, LNG i gazów kriogenicznych

  • złącza do gazów przeładunkowe do LPG LNG i gazów kriogenicznych

Złącza do LPG, LNG i gazów kriogenicznych – informacje ogólne

Złącza i końcówki do węży i instalacji przeładunkowych gazów ciekłych: LPG (propan-butan), LNG (gaz ziemny), gazy kriogeniczne (niskotemperaturowe w stanie ciekłym) takie jak dwutlenek węgla, azot, argon, tlen. Generalnie złącza te można podzielić na złącza do LPG, wykonywane ze stali węglowej i mosiądzu, pracujące przy temperaturach zbliżonych do temperatury otoczenia, i złącza do LNG i gazów kriogenicznych, pracujące przy bardzo niskich temperaturach aż do -196°C (temperatura ciekłego azotu pod ciśnieniem atmosferycznym). Złącza kriogeniczne wykonywane są dlatego z odpornej na kruche pękanie w niskich temperaturach stali nierdzewnej i mosiądzu. Złącza do gazów ciekłych posiadają często gwint trapezowy oraz cechę kodowania poprzez zastosowanie odpowiednich wpustów i wypustów na nakrętce i wtyku złącza. Uniemożliwia to połączenie gniazda danego medium np. tlenu z wtykiem innego medium np. azotu. Wśród złączy kriogenicznych należy wyróżnić złącza wykonane zgodnie z wymaganiami EIGA (European Industrial Gases Association).

Gaz LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Propan – butan, to mieszanina węglowodorów propanu (C3H8) i butanu (C4H10). Pod ciśnieniem atmosferycznym jest to gaz, ale przechowywany w butlach ciśnieniowych jest cieczą. Skrapla się pod niewielkim ciśnieniem kilku bar w temperaturze pokojowej. Znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim jako paliwo do ogrzewania oraz paliwo silnikowe do napędu pojazdów (autogaz), przede wszystkim samochodów osobowych.

Gaz ziemny (Natural Gas)

Wydobywany jest ze źródeł podziemnych, a jego głównym składnikiem (90%) jest metan (CH4), w mniejszych ilościach występują w nim etan, propan i butan. Gaz ziemny jest jednym z głównych surowców energetycznych i dla przemysłu chemicznego. Do celów transportowych występuje w postaci gazu skroplonego LNG lub sprężonego pod wysokim ciśnieniem CNG.

Gaz LNG (Liquefied Natural Gas)

To skroplony gaz ziemny w temperaturze około – 162°C (temperatura wrzenia metanu). Podczas skraplania objętość redukuje się 630 razy. Utrzymanie gazu w niskiej temperaturze w zbiorniku kriogenicznym pozwala na transport pod niskim ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego za pomocą specjalnych statków – gazowców LNG oraz cystern drogowych lub kolejowych. Gaz LNG może służyć do napędzania dużych pojazdów, które są intensywnie eksploatowane, np. autobusów komunikacji miejskiej. Pojazdy te posiadają izolowane zbiorniki kriogeniczne o ciśnieniach roboczych do 10 bar.

Gaz CNG (Compressed Natural Gas)

To gaz ziemny sprężony do ciśnienia 200 ÷ 250 bar w temperaturze pokojowej, używany do napędu pojazdów, np. autobusów. Wymaga przechowywania w wysokociśnieniowych zbiornikach stalowych lub kompozytowych. Węży i końcówek do CNG szukaj w dziale WYSOKIE CIŚNIENIA.

Kriogazy

Są to gazy techniczne (CO2, N2, Ar, O2) które schłodzone do odpowiedniej temperatury występują pod ciśnieniem
atmosferycznym w ciekłym stanie skupienia:

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?