Złącza Hammer Lug

SKLEP ONLINE
  • Złącza Hammer Lug, Hammer Lug Union
  • Złącza hammer lug
  • Przewód gumowy do przetłaczania suchego cementu
  • Hammer Lug przewód

Złącza HAMMER LUG, zwane także złączami typu „WECO” zostały zaprojektowane dla szybkiego łączenia rurociągów i przewodów elastycznych w przemyśle naftowym. Stosowane powszechnie na lądowych i morskich wieżach wiertniczych do przesyłu wszelkich mediów: ropy, gazu, płuczki wiertniczej, cementu, wody, powietrza.

Dokręcenie i odkręcenie złącza HAMMER LUG następuje, zgodnie z nazwą złącza, za pomocą młota – bez użycia specjalistycznych narzędzi. Złącza HAMMER LUG składają się z gniazda z gwintem zewnętrznymi i wewnętrznym stożkiem (część damska), końcówki kulistej (część męska) oraz nakrętki z gwintem wewnętrznym dociskającej końcówkę kulistą do stożka gniazda. Uszczelnienie (zależnie od typu) następuje na styku kuli ze stożkiem (metal/metal), lub za pomocą dodatkowych uszczelek gumowych (o-ring lub uszczelka wargowa). Gwint złącza (nakrętki i gniazda) jest gwintem trapezowym ACME (standardowym lub modyfikowanym). Przyłącza do instalacji posiadają gwint wewnętrzny NPT lub są przyłączami do przyspawania.

Złącza HAMMER LUG wykonane są jako odkuwki z wysokowytrzymałych stali: stali węglowej ASTM A105 (dla ciśnień roboczych niższych od 414 bar – 6000 PSI) lub stali chromomolibdenowej 4130 (dla wyższych ciśnień).

Złącza HAMMER LUG występują w określonych typach (Figure), z których każdy, niezależnie od rozmiaru, przeznaczony jest do określonego ciśnienia roboczego i zastosowania, a elementy złącza malowane są farbą określonego koloru, co ułatwia identyfikację. Rozmiary złączy HAMMER LUG od 1″” do 12″” (zależnie od typu złącza).

Złącza HAMMER LUG posiadają bardzo solidną budowę. Wykonywane są wyłącznie z certyfikowanych materiałów, z pełną identyfikowalnością. Ciśnienie robocze w temperaturze otoczenia od 35 bar (500 PSI) do 1378 bar (20000 PSI). Posiadają uznanie typu Det Norske Veritas (DNV). Dostępne są również złącza HAMMER LUG przeznaczone do pracy z siarkowodorem (H2S), odporne na kruchość wodorową, spełniające wymagania NACE MR-01-75.

Końcówki do węży Hammer Lug

Końcówki do węży HAMMER LUG – złącza HAMMER LUG mogą być zintegrowane z końcówkami („ogonami”) do węży lub nakręcane za pomocą gwintu przyłączeniowego NPT na odpowiednie końcówki. W zależności od zastosowania i ciśnienia roboczego stosowane są węże przemysłowe do wody (np. MONTANA 20 bar), węże do substancji ropopochodnych (np. FUEL HARDWALL 30 bar), węże do betonu (np. SHANNON 80 bar), węże hydrauliczne gumowe (np. R15 420 bar) oraz odpowiednie typy złączy HAMMER LUG np. typ 206 (138 bar), typ 1502 (1034 bar).

Kształtki rurowe Hammer Lug

Kształtki rurowe HAMMER LUG – kształtki o konstrukcji integralnej (brak elementów spawanych) do ropy, gazu, płuczki wiertniczej, cementu, wody, powietrza. Stosowane w operacjach płukania, szczelinowania, cementowania, wykonywania pomiarów parametrów złoża, liniach choke and kill. Wykonane ze stali chromomolibdenowej w rozmiarach od 1″ do 3″, w różnych konfiguracjach – kolana, trójniki, czwórniki, łączniki rurowe (pup joints), zakończone złączami HAMMER LUG lub gwintami NPT. Ciśnienie robocze zgodnie z typem złącza HAMMER LUG, np. 414 bar (6000 PSI) dla typu 602, 1034 bar (15000 PSI) dla typu 1502. Dostępna wersja do pracy z siarkowodorem.

Złącza Hammer Lug
  • Upuść pliki tutaj lub
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 6 MB, Max. files: 3.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.