ZŁĄCZA AWARYJNEGO ROZŁĄCZANIA

Złącza zrywne do awaryjnego rozłączania

Złącza awaryjnego rozłączania, tzw. złącza zrywne wykorzystywane są szeroko przy przeładunku substancji chemicznych, gazów i paliw. Ich zadaniem jest nie dopuścić do wycieku niebezpiecznych, szkodliwych dla człowieka i środowiska substancji. Sytuacja taka może nastąpić w przypadku rozerwania węża przeładunkowego w wyniku odjazdu cysterny przy połączonym przewodzie przeładunkowym. Gdy wąż wyposażony jest w złącze zrywne, złącze to zostaje rozłączone zanim dojdzie do uszkodzenia węża. Umieszczone wewnątrz połówek złącza zawory zamykają się automatycznie, odcinając wypływ substancji na zewnątrz. Istnieją dwa podstawowe typy złączy awaryjnego rozłączania:

 • złącza ze śrubami zrywnymi – napięcie węża powoduje zerwanie śrub łączących połówki złącza;
 • złącza z linką zrywającą – napięcie linki zrywającej powoduje rozłączenie złącza (linka jest krótsza niż wąż).

W obu przypadkach rozłączenie połówek złącza powoduje natychmiastowe zamknięcie zaworów sprężynowych i odcięcie przepływu.

ZŁĄCZA AWARYJNEGO ROZŁĄCZANIA
 • Upuść pliki tutaj lub
  Accepted file types: jpg, png, pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  ZŁĄCZA ZE ŚRUBAMI ZRYWNYMI

  Złącza awaryjnego rozłączania

  Najczęściej stosowany typ złączy awaryjnego rozłączania. Złącze wyposażone jest w trzy śruby zrywne (śruby pękające po przekroczeniu ściśle określonej siły) umieszczone na obwodzie złącza. Zanim naprężenie węża osiągnie wartość mogącą rozerwać go lub wyrwać z niego końcówki, zostają zerwane śruby zrywne łączące połówki złącza. Jednocześnie zostają zamknięte zawory sprężynowe w obu połówkach złącza, uniemożliwiając wypływ przeładowywanego medium na zewnątrz. Po zaistnieniu sytuacji awaryjnej złącze może być powtórnie zmontowane, używając nowych śrub zrywnych i dalej użytkowane po odpowiednim sprawdzeniu.

  Korpus złączy zrywnych i zawory wykonywane są z aluminium, mosiądzu, stali AISI316, stali AISI316 z warstwą ECTFE, stopu Hastelloy. Rozmiary typowych złączy ze śrubami zrywnymi od DN25 do DN150. Ciśnienia robocze typowo do 25 bar (opcjonalnie 40 bar).

  Złącza awaryjnego rozłączania ze śrubami zrywnymi stosowane są powszechnie w instalacjach przeładunku (napełniania i opróżniania) instalacji i zbiorników przemysłowych, w szczególności do mediów niebezpiecznych. Spełniają wymagania ATEX, ADR, RID, TDT, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE.

  Szczególnym rodzajem złączy awaryjnego rozłączania są złącza zrywne morskie (MARINE). Złącza te można zerwać tylko siłą rozciągająca działającą dokładnie osiowo wzdłuż złącza. Złącza te są stosowane przy przeładunku ze statków morskich lub pomiędzy statkami i montowane są pośrodku pomiędzy dwoma wężami.

  ZŁĄCZA ZE ŚRUBAMI ZRYWNYMI
  • Upuść pliki tutaj lub
   Accepted file types: jpg, png, pdf.
   • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   ZŁĄCZA Z LINKĄ ZRYWNĄ

   • złącza zrywne z linką zrywną

   Złącza awaryjnego rozłączania wyposażone w linkę zrywną. Gdy podłączone do cysterny złącze zaczyna się przemieszczać, zostaje naprężona linka bezpieczeństwa łącząca złącze z punktem zakotwienia w pobliżu instalacji (linka jest krótsza niż wąż), uruchamiając mechanizm rozłączający złącze. Rozłączenie złącza powoduje zamknięcie zaworów w obu połówkach złącza. Po zaistnieniu sytuacji awaryjnej złącze może być powtórnie zmontowane i dalej użytkowane po odpowiednim sprawdzeniu.

   Korpus złączy z linką zrywną i zawory wykonywane są typowo ze stali AISI 316. Rozmiary typowych złączy z linką zrywną od DN25 do DN150. Ciśnienia robocze typowo do 25 bar.
   Złącza awaryjnego rozłączania z linką zrywną stosowane są powszechnie w instalacjach przeładunku (napełniania i opróżniania) instalacji i zbiorników przemysłowych, w szczególności do mediów niebezpiecznych. Spełniają wymagania ATEX, ADR, RID, TDT, dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE.

   ZŁĄCZA Z LINKĄ ZRYWNĄ
   • Upuść pliki tutaj lub
    Accepted file types: jpg, png, pdf.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.