Bębny i zwijarki

 • bęben do węża przemysłowego

Bębny i zwijarki – informacje ogólne

Głównym zadaniem zwijarek i bębnów do węży jest umożliwienie szybkiego rozwinięcia odpowiedniej długości węża (przewodu elastycznego), który jest gotowy do pracy i podłączony poprzez bęben do zasilania (np. woda, powietrze). Po zakończeniu pracy wąż zostaje ponownie nawinięty na bęben.

Zalety zastosowania zwijarek bębnowych:

nawijaki do węży przemysłowych

Ważnym czynnikiem, wpływającym bezpośrednio na  poziom bezpieczeństwa w miejscu  pracy, jest zachowanie porządku na stanowisku oraz dbałość o odpowiednie zabezpieczenie sprzętu. W przypadku węży zaleca się stosowanie zwijarek, które minimalizują ryzyko wypadków oraz przedłużają żywotność węży nawet do pięciu razy. Wąż jest przechowywany we właściwy sposób, nie ma możliwości uszkodzenia i rozcięcia węża.

Największe zagrożenie stanowią leżące na podłodze przewody, które są bezpośrednią przyczyną groźnych wypadków z udziałem pracowników. Dzięki zwijarkom można szybko rozwinąć odpowiednią długość węża, który jest gotowy do pracy i podłączony poprzez bęben do zasilania (np. woda, powietrze). Po zakończeniu pracy wąż zostaje ponownie nawinięty na bęben. Taki system podnosi komfort i wydajność pracy.

zwijadło sprężynowe do węża

Wąż główny podłączony jest do kątowego przyłącza obrotowego (1), przeprowadzony przez zacisk (2) i nawinięty na szpulę bębna (3), zamocowaną na osi (4) zabudowanej w ramie bębna (5). Koniec węża głównego przeprowadzony jest przez prowadnicę (6) i zabezpieczony zderzakiem (7). Wąż zasilający podłączany jest do wlotu przyłącza obrotowego (8). Podstawa (9) umożliwia montaż bębna do ściany. Mechanizm sprężynowy zamontowany jest w szpuli bębna, mechanizm zapadkowy blokujący wąż przy żądanym rozwinięciu – na osi bębna.

Aby prawidłowo dobrać odpowiedni model zwijarki bębnowej do zastosowania konieczne jest określenie odpowiednich warunków pracy, parametrów technicznych węża (nie każdy wąż, ze względu na swoją konstrukcję nadaje się do nawinięcia  na bęben), sposobu mocowania bębna oraz rodzaj napędu.

a) warunki pracy:

 • medium;
 • ciśnienie robocze;
 • wewnętrzna i zewnętrzna temperatura pracy.

b) parametry techniczne:

 • średnica wewnętrzna oraz zewnętrzna przewodu, który ma być nawijany na bęben;
 • typ węża do nawinięcia na bęben (nie każdy wąż, ze względu na budowę, nadaje się do nawinięcia na bęben);
 • promień gięcia węża (musi być on maksymalnie połową średnicy szpuli bębna);
 • długość węża, który ma być nawijany na bęben;
 • rodzaj napędu zwijarki bębnowej;
 • sposób zamocowania bębna (np. ściana, podłoga sufit).

Należy pamiętać, że:

 1. Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura pracy określone są poprzez mniejszą z wartości tych parametrów dla jednego ze składników zestawu bęben – wąż.
 2. Maksymalna długość węża ograniczona jest pojemnością szpuli (średnica i szerokość) dla węża o danej średnicy zewnętrznej, oraz, w przypadku automatycznych zwijarek sprężynowych, maksymalnym napięciem (ilością obrotów) możliwym dla sprężyny.
 3. Podłączenie medium do węża musi być podatne – elastycznym wężem zasilającym. Zastosowanie sztywnego podłączenia grozi uszkodzeniem bębna.
 4. W przypadku doboru bębna dla mediów agresywnych chemicznie, nie tylko wąż musi być na nie odporny, ale również cała wewnętrzna ścieżka przepływu medium w bębnie, przyłącze obrotowe i uszczelnienia.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Zwijarki sprężynowe

ze stali węglowej, nierdzewnej i polipropylenu

Bębny z napędem

ręcznym, elektrycznym, pneumatycznym lub hydraulicznym

Bębny inne

uziemiające, z przewodem elektrycznym oraz balansery

Akcesoria do zwijarek

wózki, wieszaki i inne

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

FAQ – Bębny i zwijarki:

Jakie są dostępne podstawowe rodzaje napędów dla zwijarek bębnowych?

Napędy sprężynowe, ręczne oraz mechaniczne: elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne

Czy można zastosować zwijarki bębnowe jako kompletny zestaw z wężami do przesyłu pary wodnej?

Zwijarki bębnowe można stosować do pary ale tylko w komplecie z wężami dedykowanymi do pary. Do montażu węża na bębnie należy używać dedykowanych końcówek parowych montowanych za pomocą specjalnych obejm skorupowych.

Należy stale kontrolować stan dokręcenia obejm ponieważ materiał węża może ulec odkształceniu przy długotrwałym kontakcie z parą wodną. Poluzowane połączenia należy dokręcić, a elementy wykazujące nadmierne zużycie należy zaciskać ponownie po odcięciu nadmiernie odkształconej części węża. Dodatkowo istnieje możliwość nagrzewania się bębna  dlatego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo operatora. Medium może być puszczone przez zestaw tylko w momencie gdy wąż będzie w pełni rozwinięty.

Czy zwijarki bębnowe można stosować w komplecie z wężem w strefie zagrożenia wybuchem?

Technicznie istnieje  możliwość zastosowania kompletnych zestawów zwijarek sprężynowych do strefy zagrożenia wybuchem. Zwijarka bębnowa musi posiadać certyfikat ATEX oraz wąż nawinięty na bęben musi mieć potwierdzenie do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem. Dodatkowo elementy służące do montażu węża na bębnie muszą być wykonane z elementów nieiskrzących. Całość musi zostać potwierdzona przez Tubes stosownym dokumentem jakościowym.

Co należy określić, aby prawidłowo dobrać odpowiedni model zwijarki bębnowej do zastosowania?

Wymagane jest określenie odpowiednich warunków pracy (medium, ciśnienie robocze, temp. pracy), parametrów technicznych węża (nie każdy wąż, ze względu na swoją konstrukcję nadaje się do nawinięcia na bęben), sposobu mocowania bębna oraz rodzaj napędu.