Węże hydrauliczne gumowe

SKLEP ONLINE
 • Węże hydrauliczne gumowe
 • Węże hydrauliczne gumowe
 • Wąż hydrauliczny, węże hydrauliczne
Węże hydrauliczne wykonane z gumy wykorzystywane są w układach hydrauliki siłowej do przenoszenia mocy oraz sterowania. Standardowym medium, do przesyłania którego są przeznaczone, jest olej hydrauliczny. Inne zastosowania (np. do gazów sprężonych) powinny być zawsze szczegółowo konsultowane z Tubes International.

Standardowo przewody wykonane z gumowych węży hydraulicznych pracują w maksymalnym ciśnieniu roboczym do 420 bar oraz temperaturze pracy w przedziale od -40°C do +100°C. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku: wody, płynów na bazie wody oraz powietrza, maksymalna temperatura pracy wynosi +70°C, a dla powietrza powyżej 17 bar wąż powinien posiadać mikroperforację warstwy zewnętrznej oraz dodatkowe zabezpieczenia.

Ze względu na konstrukcję węże hydrauliczne gumowe można podzielić na:

   
Węże z oplotami tekstylnymi
(jedna lub dwie warstwy)
Węże z oplotami krzyżowymi z drutu stalowego
(jedna, dwie lub trzy warstwy)
Węże z oplotami spiralnymi z drutu stalowego
(cztery lub sześć warstw)

Węże hydrauliczne produkowane są w calowych rozmiarach średnicy wewnętrznej i są znormalizowane – najbardziej znane normy, które określają wymagania odnośnie węży tego typu, to: międzynarodowe ISO, europejskie EN, a także amerykańskie SAE. Nazwa normy i najważniejsze dane (takie jak: średnica, ciśnienie robocze czy data produkcji) umieszczone są na zewnętrznej powierzchni węża.

Oprócz standardowych węży hydraulicznych produkowanych według wspomnianych wyżej norm, w naszej ofercie dostępne są również węże, które swoimi właściwościami przewyższają dane normy i charakteryzują się np.:

Większą elastycznością

Węże hydrauliczne, których minimalny promień gięcia jest mniejszy od standardowych.

Wyższymi parametrami ciśnieniowymi

Węże hydrauliczne, których maksymalne ciśnienie robocze jest większe od wymagań podanych w normach. Zwiększa to możliwość zastosowania węża przy zachowanym współczynniku bezpieczeństwa bez konieczności zmiany średnicy (np. na mniejszą) czy zmiany jego typu (np. z dwuoplotowego na wąż z oplotami spiralnymi).

Wyższymi parametrami temperaturowymi

Węże hydrauliczne mają określony zakres temperatury w jakim powinny pracować. Dla węży z oplotami tekstylnymi (typ 2TE, 3TE), oplotami zwartymi z drutu stalowego (1SC, 2SC,1SN, 2SN), oraz dla pewnej grupy węży z oplotami spiralnymi (4SP, 4SH) to zakres od -40°C do +100°C (chwilowo do 125°C). Dla węży z oplotami spiralnymi o stałym ciśnieniu niezależnie od średnicy (R12, R13, R15) to zakres od -40°C do +121°C (chwilowo do 125°C). Może się zdarzyć, że temperatura pracy instalacji hydraulicznej jest wyższa niż dla standardowych węży hydraulicznych. Przekroczenie zalecanej temperatury jest niewskazane – powoduje to twardnienie gumy, co ogranicza elastyczność węży oraz powoduje rozszczelnienie przewodu (tzw. pocenie się) na jego końcach, gdzie znajdują się okucia. W takich przypadkach zaleca się użycie węży o rozszerzonym zakresie temperatur pracy.

Większą odpornością na ścieranie

Węże hydrauliczne gumowe produkowane według standardowych norm mają ograniczoną odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej. Badania odporności na ścieranie są zgodne z normą EN ISO 6945. Określa ona ubytek masy przy określonej ilości cykli i obciążeniu pionowym (np. w przypadku węży typu 1SN i 2SN, przy obciążeniu pionowym (25±0,5 N) ubytek masy po 2 000 cykli nie powinien być większy niż 0,5 g)
W celu zwiększenia odporności na ścieranie warstwy zewnętrznej węża producenci stosują dodatkowo powłokę (np. UHMWPE Ultra-high molecular weight PE – polietylen usieciowany). W tym przypadku nie ma również potrzeby stosowania dodatkowych osłon ochronnych (np. spirali).

Większą żywotność

Żywotność przewodów hydraulicznych w rzeczywistych warunkach eksploatacji zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • wytrzymałość zmęczeniowa przewodu elastycznego podlegającego zmiennemu ciśnieniu wewnętrznemu, zginaniu oraz zmianom temperatury wewnętrznej i zewnętrznej,
 • odporność na starzenie (naturalną utratę własności mechanicznych materiału węża),
 • odporność na urazy zewnętrzne.

Wytrzymałość zmęczeniową przewodu można zbadać badaniem hydraulicznym ciśnieniem pulsującym bez zginania lub przy jednoczesnym zginaniu. Metody badań opisane są w normach (ISO 6803, ISO 6802, ISO8032). Wymagana wytrzymałość na ciśnienie pulsujące określona jest jako liczba cykli pulsacji (impulsów) ciśnienia, którą powinien wytrzymać wąż i określona jest w normie dla danego typu węża. Pulsacje ciśnienia są bardzo szybkie (ok. 1Hz), ciśnienie badawcze od 100% do 133% maksymalnego ciśnienia roboczego, a temperatura badania podwyższona (100°C). Rezultaty badań nie określają dokładnie żywotności przewodu w rzeczywistych warunkach pracy. Pozwalają jednak upewnić się, czy wąż spełnia lub przewyższa wymagania normy oraz porównać węże różnych producentów pomiędzy sobą.

Na żywotność węży hydraulicznych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zakładając, że dany wąż został odpowiednio dobrany pod kątem parametrów pracy (ciśnienie, temperatura, medium itp.) nasuwa się pytanie jak długo wąż będzie pracował. Otóż, na tym etapie doboru węża możemy zasugerować się jedynie dodatkowymi informacjami jakie dostarcza nam producent węży. W tym wypadku taką informacją mogą być dane dotyczące badań wytrzymałościowych (np. na ciśnienie pulsujące). Wytrzymałość na ciśnienie pulsujące określona jest jako liczba cykli impulsów ciśnienia, które powinien wytrzymać wąż badany wg procedury określonej w normie ISO 6803.

Wymagania normy EN853 dla węży typu 2SN to minimum 200 000 cykli impulsów jakie powinien wytrzymać wąż przy ciśnieniu pulsacyjnym równym 133% maksymalnego cienienia roboczego.

Wymagania normy EN857 dla węży typu 4SH to minimum 400 000 cykli impulsów jakie powinien wytrzymać wąż przy ciśnieniu pulsacyjnym równym 133% maksymalnego cienienia roboczego.

Należy pamiętać, że odpowiedni dobór węża hydraulicznego do konkretnego zastosowania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • ciśnienie pracy i jego rodzaj (statyczne, dynamiczne),
 • temperatura przepływającego medium, a także temperatura otoczenia.

W ofercie naszej firmy dostępne są również hydrauliczne węże gumowe, które dedykowane są do pracy w górnictwie. Muszą one spełniać dodatkowe wymagania, które wiążą się przede wszystkim z istniejącym zagrożeniem wybuchem lub pożarem w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Węże hydrauliczne stosowane są jako kompletne przewody elastyczne zakończone końcówkami, które zaciśnięte są na hydraulicznych prasach zaciskowych (zakuwarkach do węży).

WĘŻE HYDRAULICZNE GUMOWE
 • Upuść pliki tutaj lub
  Accepted file types: jpg, png, pdf.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.