Węże termoplastyczne

SKLEP ONLINE
 • Węże termoplastyczne, węże wysokociśnieniowe
 • Przewód termoplastyczny
 • Przewód termoplastyczny

Jako węże termoplastyczne określa się węże do średnich i wysokich ciśnień, w których podstawowymi materiałami są termoplastyczne polimery (najczęściej poliester, poliamid, poliuretan), a wzmocnienie stanowią jeden lub dwa oploty tekstylne lub stalowe.

Cechy charakterystyczne węży termoplastycznych:

 • zwarta budowa (mała średnica zewnętrzna w stosunku do wewnętrznej),
 • bardzo mała masa (nawet do 60% mniejsza porównując z wężami gumowymifwie,
 • dobra odporność chemiczna warstwy wewnętrznej na różnego rodzaju płyny hydrauliczne i chemikalia,
 • bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca straty przepływu,
 • mały promień gięcia,
 • odporność na starzenie, ozon i promieniowanie UV,
 • odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej (materiał poliuretan).

Ze względu na materiał warstwy wewnętrznej termoplastyczne węże ogólnego przeznaczenia można podzielić na:

Materiał Główne zastosowanie Inne zastosowania
poliester olej hydrauliczny gazy, powietrze, paliwa, płyny na bazie wody, chemikalia
poliamid rozpuszczalniki, farby izocyjanian, poliol, gazy, powietrze, płyny na bazie wody, olej hydrauliczny

Dodatkowe informacje o wężach termoplastycznych:

Normy:

Większość węży z tej grupy jest produkowana wg określonych norm, z których najczęściej stosowane to: SAE J517 (opisująca węże SAE 100R7 i SAE 100R8), DIN 24951, ISO 3949 oraz EN 855. Normy te opisują dwa typy węży: z podwójnym oplotem tekstylnym (R7), z podwójnym oplotem aramidowym (R8) i o stałym ciśnieniu roboczym (R18).

typ R7 typ R8 typ R18

Mikroperforacja warstwy zewnętrznej:

Mikroperforacja (pinpricking) to nakłucia warstwy zewnętrznej węża, które zapobiegają tworzeniu się bąbli pod warstwą zewnętrzną w wyniku przenikania cząsteczek gazu przez materiał w dłuższym okresie użytkowania. Jest ona zalecana szczególnie dla gazów pod wyższym ciśnieniem oraz w okolicach okuć. Mikroperforacja może być wykonana fabrycznie lub też przy produkcji kompletnych przewodów.

Elektryczność statyczna:

Dla niektórych zastosowań istotne jest odprowadzenie ładunków elektrycznych z węża (np. w przypadku węży do farb, rozpuszczalników organicznych czy kiedy występuje duża prędkość przepływu medium). W takich przypadkach należy zastosować wąż z oplotem metalowym lub dodatkowym przewodnikiem (przykładowo włókna przewodzące w oplocie) przeprowadzając montaż okuć w odpowiedni sposób, aby uzyskać ciągłość elektryczną przewodu.

wąż z oplotem metalowym wąż z włóknami przewodzącymi w oplocie wąż z przewodzącą warstwą wewnętrzną

Węże nieprzewodzące

Jeżeli dla danego zastosowania istotne jest aby wąż nie przewodził ładunków elektrycznych, to należy zastosować wąż nieprzewodzący (non conductive). Stosuje się go w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Wąż nieprzewodzący identyfikowany jest na podstawie pomarańczowego koloru warstwy zewnętrznej. Dla węży nieprzewodzących norma określa upływ w warunkach badania wg normy mniejszy, niż 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min.

Węże podwójne i wielokrotne:

W ofercie naszej firmy można znaleźć również wersje podwójne oraz wielokrotne węży termoplastycznych. Wersja podwójna (dwa węże o zespawanej warstwie zewnętrznej) m.in. w wózkach widłowych, instalacjach hydraulicznych obrabiarek i liniach technologicznych. Na specjalne zamówienie oferujemy również węże wielokrotne np. potrójne, poczwórne itp.

Montaż:

Do produkcji przewodów termoplastycznych stosowane są okucia do węży wysokociśnieniowych typ Z, które zaciskane są za pomocą pras zaciskowych. W niektórych przypadkach możliwe jest użycie okuć zaciskanych typ M lub okuć skręcanych typ S. Do węży do bardzo wysokich ciśnień (700 lub 800 bar) stosowane są okucia typ P (patrz HYDRAULIKA SIŁOWA – węże termoplastyczne UHP i końcówki).

WĘŻE TERMOPLASTYCZNE
 • Upuść pliki tutaj lub
  Accepted file types: jpg, png, pdf.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.