Węże chemiczne

SKLEP ONLINE
  • Wąż chemiczny do kwasu, zasad
  • Wąż do bardzo agresywnych kwasów, zasad

Węże do substancji chemicznych przeznaczone są do ciekłych chemikaliów nieorganicznych i organicznych (zasad, kwasów, roztworów soli, farb i lakierów, rozpuszczalników itd.). Stosowane są do przesyłu chemikaliów w przetwórstwie w zakładach chemicznych, przesyłania i przeładunku płynnych substancji chemicznych (np. cysterny samochodowe, kolejowe, paletokontenery), do różnorodnych procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, innych procesów przemysłowych oraz w laboratoriach. Wewnętrzna warstwa węża powinna być dostatecznie odporna na korozję chemiczną.

Aby przeprowadzić właściwy dobór węża pod względem odporności chemicznej konieczne jest zgromadzenie następujących danych: rodzaj medium (substancji, która płynie wężem), jej stan skupienia (np. ciecz, gaz), stężenie procentowe, temperatura substancji, ciśnienie robocze. Niezbędna jest karta charakterystyki substancji chemicznej. Należy zwrócić uwagę na problem tworzenia się ładunków elektrostatycznych, w szczególności dla zidentyfikowanych stref zagrożenia wybuchem.

Sposób przeprowadzenia doboru podany jest w informacji technicznej „Dobór węży i złączy pod względem odporności chemicznej” oraz w tabelach odporności chemicznej materiałów.

W każdym przypadku dobór węża do substancji chemicznej powinien być potwierdzony w Tubes International!

Warstwa wewnętrzna węży chemicznych wykonana jest z gumy EPDM, EPM, vitonu, poliamidu, polietylenu UPE, polimerów fluorowych (PTFE, PFA, MFA, FEP). Wzmocnienie stanowi kord lub oplot tekstylny, ewentualnie spirala stalowa dla węży ssawno-tłocznych. Warstwa zewnętrzna z gumy odpornej na czynniki zewnętrzne.

Złącza i końcówki do węży do substancji chemicznych (patrz dział ARMATURA PRZEMYSŁOWA) muszą być odporne na korozję i posiadać odporne chemicznie uszczelnienia. Końcówki montowane są skręcanymi opaskami i obejmami lub okuwane tulejami zaciskowymi.

Innych węży do substancji chemicznych należy szukać w grupach: węży uniwersalnych, węży do substancji spożywczych, węży do produktów ropopochodnych, węży odciągowych, węży kompozytowych i metalowych, węży teflonowych i silikonowych, węży do pomp perystaltycznych, węży TYGON® oraz w grupie węży termoplastycznych w dziale WYSOKIE CIŚNIENIA.

WĘŻE DO SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
AMMOTECH
BLUE
CORROLINE PLUS
DYNAMIC-SAFE-TECH
EVEREST
MANICHEM-MARBLE
MANIFLON
MP-20
NR-SPRAY
PROVIDENCE
SUPERTOP-LL-UPE
TEFLEX
VACUPRESS-CHEM
DOBÓR WĘŻY I ZŁACZY POD WZGLĘDEM ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DLA MATERIAŁÓW WĘŻY
TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DLA MATERIAŁÓW KOŃCÓWEK I ZŁĄCZY
  • Upuść pliki tutaj lub
    Akceptowane typy plików: jpg, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 6 MB, Maks. pliki: 3.
    • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.