Węże do klimatyzacji i końcówki

  • elastyczne węże do freonu

Węże do klimatyzacji i końcówki – informacje ogólne

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne wykorzystują zmianę parametrów (ciśnienie, temperatura, stan skupienia) czynnika chłodniczego przepływającego pomiędzy parownikiem i skraplaczem w obiegu chłodniczym, w którym przepływ czynnika odbywa się dzięki sprężarce. W parowniku pobierane jest ciepło z otoczenia, w skraplaczu ciepło oddawane jest do otoczenia. Istnieje wiele rodzajów czynników chłodniczych (woda, dwutlenek węgla, amoniak), szczególną rolę odgrywa jednak specjalny rodzaj niskowrzących węglowodorów, nazywanych freonami.

Elastyczne węże do freonu

Przewody do freonu znajdują szerokie zastosowanie w układach klimatyzacji w pojazdach (samochody, maszyny robocze, pociągi, tramwaje) oraz w mniejszych instalacjach w chłodnictwie przemysłowym. W instalacjach takich czynnikiem roboczym jest freon (np. R134a, R1234yf) zmieszany z olejem sprężarkowym (np. olej syntetyczny PAG). Krążąc w obiegu roboczym podlega on ciągłym zmianom ciśnienia i temperatury. Dlatego wymagania dotyczące węży freonowych są niezwykle wysokie. Wymagana jest szczelność na bardzo przenikliwy, drogi i szkodliwy dla środowiska freon, niski stopień przenikania wilgoci do środka węża, odporność chemiczna, ciśnieniowa i temperaturowa. W szczególności w układzie klimatyzacji samochodowej wąż freonowy pracuje w komorze silnikowej, ciasno upakowany i maksymalnie zagięty, w warunkach wysokiej temperatury zewnętrznej, drgań, narażony na kontakt z płynami eksploatacyjnymi pojazdu.

Węże do klimatyzacji, w szczególności samochodowej, wyposażane są w specyficzne typy końcówek, często związane z jedną marką lub typem pojazdu. Węży do klimatyzacji przemysłowej szukaj również w grupie: węże stalowe.

Czynnik chłodniczy to substancja uczestnicząca w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym, która pobiera ciepło przez odparowanie w niskiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu, a oddaje ciepło przez skraplanie przy odpowiednio wyższej temperaturze i wyższym ciśnieniu. Może być jednoskładnikowy lub stanowić mieszaninę. Jako czynniki chłodnicze wykorzystywane są substancje pochodzenia naturalnego (amoniak, woda, dwutlenek węgla), gazy palne i ich mieszaniny (propan, butan) oraz czynniki syntetyczne – węglowodory, w których atomy wodoru zastąpiono przez chlor, fluor lub brom, uzyskując niepalne, niskowrzące substancje zwane popularnie freonami. Czynniki chłodnicze oznaczane są z reguły symbolem cyfrowym poprzedzonym literą R np. R12, R22, R134a. Ze względu na niekorzystne oddziaływanie na środowisko (niszczenie warstwy ozonowej) stosowanie freonów jest ograniczane, a niektórych z nich zabronione – w nowo produkowanych lub napełnianych urządzeniach (np. R12, R22, R502).

R12 – najpopularniejszy dawniej płyn roboczy w chłodnictwie, stosowany powszechnie w chłodziarkach domowych, zastąpiony R134a.
R22, R502 – stosowane w większych urządzeniach chłodniczych, zastępowane nowo opracowanymi mieszaninami m.in. R402A, R404A, R407, R507.
R134a – najpopularniejszy dotychczas czynnik chłodniczy, w szczególności w klimatyzacji samochodowej.
R1234yf – najnowszy czynnik chłodniczy wykorzystywany w klimatyzacji samochodowej, który ma zastąpić R134a.

Czynniki chłodnicze występują na rynku pod nazwami handlowymi producentów, np.: Suva HP62, Suva MP52, Forane134a, Reclin 404A itp. Oprócz czynników chłodniczych w instalacjach występują oleje smarne, których oddziaływanie na materiał węża i uszczelnienia należy zawsze rozważyć. Stosowane są min. oleje mineralne (MO) oraz syntetyczne jak polialfaolefiny (PAO), alkilobenzeny (AB), polialkiloglikole (PAG).

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?