Węże do klimatyzacji i końcówki

SKLEP ONLINE
Węże do klimatyzacji

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne wykorzystują zmianę parametrów (ciśnienie, temperatura, stan skupienia) czynnika chłodniczego przepływającego pomiędzy parownikiem i skraplaczem w obiegu chłodniczym, w którym przepływ czynnika odbywa się dzięki sprężarce. W parowniku pobierane jest ciepło z otoczenia, w skraplaczu ciepło oddawane jest do otoczenia. Istnieje wiele rodzajów czynników chłodniczych (woda, dwutlenek węgla, amoniak), szczególną rolę odgrywa jednak specjalny rodzaj niskowrzących węglowodorów, nazywanych freonami.

Elastyczne węże do freonu znajdują szerokie zastosowanie w układach klimatyzacji w pojazdach (samochody, maszyny robocze, pociągi, tramwaje) oraz w mniejszych instalacjach w chłodnictwie przemysłowym. W instalacjach takich czynnikiem roboczym jest freon (np. R134a, R1234yf) zmieszany z olejem sprężarkowym (np. olej syntetyczny PAG). Krążąc w obiegu roboczym podlega on ciągłym zmianom ciśnienia i temperatury. Dlatego wymagania dotyczące węży freonowych są niezwykle wysokie. Wymagana jest szczelność na bardzo przenikliwy, drogi i szkodliwy dla środowiska freon, niski stopień przenikania wilgoci do środka węża, odporność chemiczna, ciśnieniowa i temperaturowa. W szczególności w układzie klimatyzacji samochodowej wąż freonowy pracuje w komorze silnikowej, ciasno upakowany i maksymalnie zagięty, w warunkach wysokiej temperatury zewnętrznej, drgań, narażony na kontakt z płynami eksploatacyjnymi pojazdu.

Węże do klimatyzacji, w szczególności samochodowej, wyposażane są w specyficzne typy końcówek, często związane z jedną marką lub typem pojazdu. Węży do klimatyzacji przemysłowej szukaj również w grupie: węże stalowe.

WĘŻE DO KLIMATYZACJI
KOŃCÓWKI DO KLIMATYZACJI
URZĄDZENIA DO MONTAŻU KOŃCÓWEK
  • Upuść pliki tutaj lub
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 6 MB, Max. files: 3.
    • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.