Węże do produktów ropopochodnych

SKLEP ONLINE
  • Węże do paliwa
  • Wąż do przeładunku paliwa, benzyny, oleju napędowego

Węże do produktów ropopochodnych, czyli popularnie węże paliwowe, to węże przeznaczone do ciekłych produktów przerobu ropy naftowej (głównie paliwa i oleje) a także do surowej i częściowo przetworzonej ropy naftowej. Produkty petrochemiczne to m.in.: ropa surowa, benzyna, nafta, olej opałowy i napędowy, oleje hydrauliczne i oleje smarowe, olej hartowniczy, olej i emulsje do obróbki skrawaniem, olej grzewczy (nośnik ciepła), olej elektroizolacyjny – transformatorowy, różnego rodzaju rozpuszczalniki, środki konserwacyjne, asfalty i emulsje asfaltowe, inne płynne substancje bitumiczne.

Węże i przewody stosowane są do wydobycia i przetwarzania ropy naftowej, przesyłu i przeładunku ciekłych produktów ropopochodnych (np. tankowce w portach, cysterny samochodowe i kolejowe), dystrybucję paliw i olejów i tankowanie (np. węże do tankowania samochodów, węże do dystrybucji oleju opałowego), procesy technologiczne w przemyśle, instalacje paliwowe pojazdów, instalacje hydrauliczne i inne.

Przy doborze węża należy uwzględnić jego odporność na procentową zawartość węglowodorów aromatycznych w paliwie, odporność na specjalne dodatki stosowane w nowoczesnych paliwach i olejach (paliwa bezołowiowe, oleje biodegradowalne, oleje transformatorowe) oraz dodatkowe wymagania dotyczące ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi (linki przewodzące, guma antyelektrostatyczna i guma przewodząca), w szczególności w strefach zagrożenia wybuchem.

Złącza i końcówki do węży do produktów ropopochodnych (patrz dział ARMATURA PRZEMYSŁOWA) montowane są opaskami, taśmami i obejmami zaciskowymi, mogą być również okuwane tulejami na prasach zaciskowych.

Węże do produktów ropopochodnych znajdują się również w grupach węży uniwersalnych, węży chemicznych, węży teflonowych, węży TYGON®, węży kompozytowych, węży stalowych oraz w dziale WYSOKIE CIŚNIENIA.

WĘŻE DO PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO
WĘŻE GUMOWE DO ŁODZI
  • Upuść pliki tutaj lub
    Akceptowane typy plików: jpg, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 6 MB, Maks. pliki: 3.
    • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.