Węże do substancji spożywczych

  • węże spożywcze

Węże dla przemysłu spożywczego – informacje ogólne

Węże do substancji spożywczych wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Węże te posiadają warstwę wewnętrzną z mieszanek gumowych koloru białego, pozbawionych zapachu i smaku, a także z PVC, polietylenu i innych polimerów o dużym stopniu czystości, pozbawionych szkodliwych substancji i nie pogarszających własności zdrowotnych i organoleptycznych produktów. W zależności od typu węża, przeznaczone są do substancji spożywczych takich jak woda pitna, mleko i jego przetwory, alkohole i soki owocowe, napoje, tłuszcze, oleje, itp. Stosowane są również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Węży do tych zastosowań szukaj również: w grupach węży uniwersalnych, teflonowych, silikonowych, przesyłowych (dla sypkich substancji spożywczych), odciągowych, metalowych, węży do substancji chemicznych i węży TYGON®.

Materiał każdego węża, oprócz podstawowego składnika, czyli odpowiedniego elastomeru (węże gumowe) lub polimeru (węże tworzywowe) zawiera wiele dodatków zapewniających odpowiednie własności przetwórcze surowca i uzyskanie jak najlepszych własności mechanicznych i chemicznych gotowego węża. Są to różnego rodzaju substancje sieciujące, plastyfikatory (zmiękczacze), napełniacze, stabilizatory, antyutleniacze, barwniki itp. Możliwa jest również obecność zanieczyszczeń stosowanych surowców.

Podczas użytkowania węża w procesie produkcji i przetwarzania żywności materiał warstwy wewnętrznej pozostaje w bezpośrednim kontakcie z substancją spożywczą przepływającą przez wąż – od rozpoczęcia procesu do jego zakończenia i przeprowadzenia czyszczenia węża lub całej instalacji. W wyniku tego kontaktu następuje ekstrakcja (wyciąganie) dodatków z mieszanki gumowej lub tworzywowej i ich przechodzenie (przenikanie, migracja) do płynnej substancji spożywczej, działającej jak rozpuszczalnik. Ilość zmigrowanych dodatków jest zależna przede wszystkim od rodzaju materiału węża, rodzaju dodatków, własności chemicznych przepływającej substancji spożywczej, czasu i temperatury.
Zawarte w substancji spożywczej dodatki mogą być szkodliwe dla zdrowia a oprócz tego mogą zmienić własności organoleptyczne produktu (np. smak lub zapach). Dlatego wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością skupiają się na:

  • dopuszczalnej zawartości określonych dodatków – niektóre z nich są całkowicie zakazane;
  • dopuszczalnej migracji dodatków do płynów modelowych symulujących określone rodzaje żywności
✓ Nie każdy wąż spożywczy nadaje się do wszystkich rodzajów żywności !
✓ Zastosowanie węża powinno być zgodne z odpowiednim certyfikatem lub rekomendowanym przez producenta przeznaczeniem
(np. wąż do mleka; wąż do wina, piwa i soków owocowych; wąż do olejów i tłuszczów)!
✓ Ważny jest nie tylko rodzaj substancji spożywczej, ale również stężenie, czas kontaktu i temperatura!
Rozporządzenie
1935/2004/EC
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM – Food Contact Materials) – ogólne wymagania, właściwy sposób oznakowania wyrobu, wzór deklaracji zgodności oraz wykaz grup materiałów i wyrobów, które mogą zostać objęte szczegółowymi uregulowaniami.Dla wszystkich węży do substancji spożywczych
Rozporządzenie
2023/2006/EC
Dobra praktyka produkcyjna (GMP – Good Manufacturing Practice) dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – ogólne wytyczne dla systemu zapewnienia i kontroli jakości, dokumentacji oraz zasady stosowania farb drukarskich na stronie materiału lub wyrobu niemającego kontaktu z żywnością
Rozporządzenie
10/2011/EU
Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością: ogólne wymagania, wykaz dozwolonych materiałów i dodatków, warunki badania i limity migracji specyficznej (SML) i globalnej, wykaz płynów modelowych imitujących żywność do badania migracji dodatków i sposób ich wyboru dla określonego rodzaju żywności, wzór deklaracji zgodności.Dla węży z tworzyw (bez gumy i silikonu)
symbolpłyn modelowyrodzaj substancji spożywczej
Aetanol 10 %żywność hydrofilowa* – wodne płyny spożywcze i napoje niealkoholowe
Bkwas octowy 3 %żywność hydrofilowa* kwaśna (pH < 4,5)
Cetanol 20 %żywność hydrofilowa* zawierająca do 20 % alkoholu oraz o charakterze bardziej lipofilowym*
D1etanol 50 %żywność lipofilowa* zawierająca alkohol powyżej 20% oraz mleko i produkty mleczne, emulsje
D2olej roślinnyżywność lipofilowa* – tłuszcze i oleje oraz żywność zawierająca wolne tłuszcze na powierzchni
Epoli(tlenek 2, 6-difenylo-p-fenylenu)żywność sucha

* – hydrofilowa – uwodniona, rozpuszczalna w wodzie; lipofilowa – rozpuszczalna w tłuszczach, olejach

Każda substancja spożywcza może być przypisana do określonych rodzajów żywności i imitowana podczas badania migracji określonym płynem modelowym wg szczegółowej tabeli zawartej w rozporządzeniu 10/2011/EU (przykładowo: mleko wymaga płynu D1, ocet – płynu B, lody – płynu C, a musztarda – płynu A, B i D2 – patrz następna strona).

FDA
(USA)
FDA (Food and Drug Administration) – amerykańska agencja żywności i leków. Wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością zawarte są w rozdziale 21 kodeksu przepisów federalnych (21 CFR) i zawierają wykaz dopuszczalnych materiałów i dodatków. Zgodność z FDA oznacza deklarację producenta i jest rozpoznawalna i uznawana na całym świecie.FDA 21 CFR 177.2600 – guma (limit migracji dla żywności uwodnionej  – punkt (e), oraz żywności tłustej – punkt (f));
FDA 21 CFR 170-199, 175.300 – PVC i jego składniki;
FDA 21 CFR 175.105, 177.1680, 177.2600 – poliuretan;
FDA 21 CFR 177.1520 – polietylen, polipropylen;
FDA 21 CFR 177.1550 – teflon i inne polimery fluorowe.
NSF
(USA)
NSF (National Sanitation Foundation) – niezależna organizacja wspomagająca ochronę zdrowia człowieka; ustanawia standardy odnoszące się do gotowego wyrobu bazujące na wytycznych FDA, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.Dla węży do substancji spożywczych podstawowym standardem jest NSF-51 – tworzywa sztuczne w wyposażeniu przeznaczonym do żywności; definiuje on wymagania materiałowe, uwzględniając skład materiału.
3-A
(USA)
3-A Sanitary Standards – niezależna organizacja; ustanawia standardy dotyczące właściwego zaprojektowania i inspekcji wyposażenia przemysłu mleczarskiego, spożywczego i farmaceutycznego, umożliwiające zachowanie czystości, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.3-A 18-03 – materiały gumowe;
3-A 20-27 – tworzywa sztuczne;
3-A 62-02 – kompletne przewody elastyczne;
3-A 63-03 – złącza i końcówki higieniczne;
P3-A 002 – materiały w procesach farmaceutycznych.
BfR
(Niemcy)
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) – instytut zajmujący się identyfikacją ryzyka i ochroną zdrowia, wydaje zalecenia dotyczące materiałów do kontaktu z żywnością, w tym gumy i  polimerów.BfR III – polietylen;
BfR XV – silikon;
BfR XXI – guma naturalna i syntetyczna.
Woda pitna (czyli woda przeznaczona do spożycia przez ludzi) podlega specjalnym uregulowaniom. Jako wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa się: wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowania żywności lub innych celów domowych, dostarczaną z sieci wodociągowej, cystern, w pojemnikach i butelkach, oraz wszelką wodę wykorzystywaną do produkcji żywności. Woda pitna i jej instalacje przesyłowe i dystrybucyjne (w tym stosowane do tego celu węże) podlegają ogólnym uregulowaniom europejskim (dyrektywa 98/83/EC) oraz szczegółowym uregulowaniom krajowym:

PZH
(Polska)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przeprowadza obligatoryjne badania i wydaje atesty dla materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą pitną. Nadzór nad stosowaniem materiałów i wyrobów do wody pitnej prowadzi państwowa Inspekcja Sanitarna.
KTW
DVGW
(Niemcy)
Materiały i wyroby z tworzyw kontaktujące się z wodą pitną stosowane w Niemczech powinny spełniać wymagania znane jako KTW (Kunststoffe im Kontakt mit Trinkwasser) zawierające w szczególności listę dopuszczalnych materiałów oraz limity migracji. Dodatkowo, materiały te powinny spełniać wymagania oceny mikrobiologicznej (na rozwój mikroorganizmów) wg wymagań DVGW W270 (DVGW Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches). Certyfikaty KTW i DVGW wydawane są przez odpowiednie instytuty i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
WRAS
(Wielka Brytania)
WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) – brytyjska organizacja tworząca wytyczne i standardy dla instalacji, wyrobów i materiałów do wody. Certyfikaty WRAS potwierdzają zgodność materiałów i produktów z normami BS dla wody pitnej i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
NSF-61
(USA)
NSF/ANSI Standard 61 – standard NSF odnoszący się do instalacji i wyrobów do wody pitnej i ich wpływu na zdrowie. Certyfikaty NSF-61 potwierdzają zgodność materiałów i produktów ze standardami NSF i są rozpoznawalne i uznawane w wielu krajach.
USP Class VIUSP (US Pharmacopoeia) – wymagania dotyczące materiałów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii i urządzeniach medycznych. USP Class VI jest najwyższym wymaganiem, zawierającym testy na zwierzętach laboratoryjnych, ale nie zawsze wystarczającym do zastosowań medycznych.
ISO 10993Biologiczna ocena wyrobów medycznych – procedury i wymagania dotyczące wyrobów medycznych, w zależności od ich kategorii (powierzchniowe, zewnętrzne, implanty).

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Typ produktów:

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

Dodatkowe informacje: