Węże do pary wodnej

 • wąż do pary wodnej

Węże gumowe do pary wodnej – informacje ogólne

Węże gumowe do pary wodnej wykonywane są z wysokiej jakości mieszanek gumowych (głównie EPDM) i w zależności od ciśnienia roboczego posiadają wzmocnienie oplotem (lub kordem) tekstylnym lub stalowym. Węże te zaprojektowane są do pracy z parą nasyconą o maksymalnym ciśnieniu roboczym od 6 do 18 bar i temperaturze maksymalnej od 160 °C do 210°C, a w niektórych przypadkach również do pary przegrzanej do 232°C. W przypadku zastosowania do gorącej wody jej temperatura nie może być generalnie wyższa niż 90 – 100°C. Zarówno para przegrzana, jak i gorąca woda wywierają bardziej destrukcyjny wpływ na wąż, nawet przy niższym ciśnieniu i temperaturze, niż stabilna praca w warunkach pary nasyconej.

Węże gumowe do pary wodnej stosowane są we wszelkiego rodzaju instalacjach przemysłowych pary grzewczej, technologicznej oraz do czyszczenia parą. Bezpieczne użytkowanie tych węży wymaga montażu specjalnych końcówek do pary wodnej.

Wskazówki i zalecenia dotyczące doboru i użytkowania węży gumowych do pary wodnej można znaleźć w załączniku “Instrukcja użytkowania i wskazówki bezpieczeństwa węży gumowych do pary wodnej.

Dobierając wąż do instalacji parowej należy ustalić jego warunki pracy:

 • maksymalne ciśnienie robocze pary i jej temperaturę;
 • rodzaj pary: para nasycona wilgotna, para nasycona sucha, para przegrzana;
 • czy wąż będzie poddawany gwałtownym wzrostom ciśnienia;
 • czy wąż będzie podlegał ugięciom w trakcie pracy pod ciśnieniem;
 • czy wąż będzie stale czy okresowo użytkowany, czy obsługa będzie ręczna;
 • jakie są zewnętrzne warunki pracy w miejscu, gdzie wąż będzie eksploatowany; możliwość urazów mechanicznych; czy nie występują rozlane lub kondensujące się agresywne chemikalia lub oleje, które mogą zniszczyć zewnętrzną warstwę węża;

Wąż przeznaczony do pary powinien posiadać odpowiednie oznaczenie na powierzchni zewnętrznej.

Dobór węża do warunków pracy należy potwierdzić w Tubes International.

Należy przestrzegać ogólnych warunków instalacji węży elastycznych podanych w katalogu w dziale „Informacje techniczne”. Należy upewnić się, czy przyłącza (końcówki do węża) przeznaczone są do pary. Tubes International zaleca stosowanie jedynie specjalnych końcówek do pary, mocowanych do węża obejmami skręcanymi śrubami. Umożliwiają one dokręcenie połączenia. Montując końcówki należy przestrzegać wszystkich zaleceń ich doboru i montażu podanych przez dostawcę. Śruby przyłączy muszą być dokręcone przez cały czas pracy węża. Dokręcenie śrub należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem instalacji.
Należy unikać nadmiernego wyginania węża przy przyłączach.

Przechowywanie
Wąż należy prawidłowo przechowywać, gdy nie jest użytkowany. Odpowiedni stojak lub paleta zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń podczas przechowywania. Nie należy wieszać węża na haku, gwoździu lub zawieszeniach mogących spowodować przebicie lub uszkodzenie węża.

Konserwacja i okresowa kontrola węża do pary
Wszystkie gumowe węże do pary zużywają się w miarę upływu czasu. Dlatego bardzo ważna jest ciągła kontrola stanu węża, czy nie wystąpiło jego zużycie uniemożliwiające dalszą bezpieczną eksploatację. Obsługa powinna zwracać uwagę na:

 • występowanie pęcherzy i grudek gumy;
 • pęknięcia odsłaniające oplot;
 • przecieki pary przy złączach lub w jakimkolwiek innym miejscu węża;
 • spłaszczenia lub załamania, mogące spowodować uszkodzenie węża;
 • zmniejszenie przepływu pary wskazujące na “spuchnięcie” warstwy wewnętrznej;

Gdyby wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków, należy niezwłocznie wyłączyć z pracy dany wąż. Wąż ten należy dokładnie sprawdzić przed jego ponownym użyciem. Uszkodzenia węży do pary najczęściej pojawiają się na jego końcach, ponieważ często jest on tam zginany i odkształcany.
W takim przypadku końcówkę węża należy odciąć i ponownie założyć złączkę. Węże stosowane w sposób ciągły w warunkach stałej wysokiej temperatury i ciśnienia powinny być okresowo sprawdzane, czy nie występuje w nich utwardzenie warstwy wewnętrznej. W większości przypadków w tym celu konieczne jest zdjęcie przyłączy.

Wskazówki bezpieczeństwa
Przeprowadzić analizę ryzyka pracy przy wężach i instalacji pary lub gorącej wody. Obsługa musi posiadać odpowiednie pokrywające całe ciało ubranie robocze łącznie z rękawicami, obuwiem gumowym oraz osłoną na oczy. Ubranie ma zabezpieczać ciało przed oparzeniami w przypadku kontaktu z parą lub gorącą wodą. Należy upewnić się, czy strefa pracy jest wolna od niebezpieczeństw i czy panuje w niej właściwy porządek. Uwzględnić temperaturę powierzchni zewnętrznej węży lub rur. W miejscach, w których możliwy jest kontakt z gorącą powierzchnią stosować izolację w celu uniknięcia oparzeń. Należy sprawdzić dokręcenie złączy przed każdym uruchomieniem instalacji. Nie należy pozostawiać węża pod ciśnieniem przy nie pracującej instalacji. Zmniejsza to znacznie żywotność węża.

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

Dodatkowe informacje: