Węże pływajace i osprzęt

  • Przewód gumowy do lekkiego oleju napędowego

Węże pływające użytkowane są na różnego rodzaju zbiornikach wodnych (morza, rzeki, jeziora i małe zbiorniki wodne). Popularnymi zastosowaniami są przeładunek ropy naftowej w porcie, przesyłanie ropy surowej między platformą wydobywczą a statkiem, przesyłanie wody pitnej na statek, tankowanie paliwa na jednostki pływające, przesył urobku (piasku i żwiru) z pogłębiarek itp.

Węże utrzymują się na powierzchni wody, co zapobiega ich uszkodzeniu przez śrubę statku oraz umożliwia ich widoczność i ułatwia manewrowanie statku.

Pływalność węży zapewniona jest albo poprzez pływaki zamocowane na standardowym wężu albo poprzez specjalną podwójną budowę węża („double carcass”), gdzie wąż zasadniczy obudowany jest warstwami nienasiąkliwej i niezatapialnej pianki tworzącymi zewnętrzny wąż pływający. Trudne warunki eksploatacji w skrajnych warunkach atmosferycznych, narażenie na działanie wody morskiej, promieniowania UV, duże obciążenia mechaniczne na połączeniu z jednostką pływającą i od wzburzonych fal morskich sprawiają, że węże pływające muszą posiadać szczególnie wytrzymałą konstrukcję.

Jako wyposażenie węży pływających stosowane są różnego rodzaju pływaki, haki transportowe, elementy poprawiające widoczność itp.

Węże pływające projektowane i budowane są w określonej konfiguracji według zamówienia klienta. W celu doboru węża pływającego należy skontaktować się z Tubes International.
WĘŻE PŁYWAJACE I OSPRZĘT
  • Upuść pliki tutaj lub
    Akceptowane typy plików: jpg, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 6 MB, Maks. pliki: 3.
    • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.