Węże silikonowe

SKLEP ONLINE
Odkryj zalety węży Silicone Star DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Przewód silikonowy Silicone Star
 • Węże laboratoryjne
 • BarbLock® ultra-secure retainers

Węże silikonowe ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych takich jak: farmaceutyczna, biotechnologiczna, medyczna, spożywcza, maszynowa, budowlana, energetyczna oraz inne zastosowania.

Właściwości fizykochemiczne węży silikonowych zależą od ich składu. Ze względu na ogromne zróżnicowanie oferowanych przez producentów odmian kauczuków a także wypełniaczy, środków sieciujących i innych składników mieszanek oraz różnych metod ich przetwórstwa, można dostosować ich właściwości do konkretnych warunków użytkowania i oczekiwań Klientów.

Do podstawowych właściwości kauczuku silikonowego można zaliczyć:

 • odporność na działanie niskich oraz wysokich temperatur przy małej zmienności właściwości fizycznych,
 • właściwości dielektryczne na przebicie,
 • dobra odporność na utlenianie,
 • obojętność fizjologiczna,
 • znaczna ściśliwość oraz sprężystość,
 • odporność na rozdzieranie,
 • odporność na promieniowanie podczerwone, nadfioletowe, UV oraz warunki atmosferyczne,
 • odporność na działanie pary niskociśnieniowej do 3 atm. (para wysokociśnieniowa wywołuje częściową degradację silikonu),
 • brak odporności na stężone kwasy, alkalia oraz produkty ropopochodne zawierające związki aromatyczne.

Węże na bazie silikonu są standardowo produkowane z użyciem technologii nadtlenku wodoru lub zgodnie z technologią ulepszania platyną. Niektóre zaawansowane aplikacje wymagają zastosowania węży produkowanych na trzpieniach platynowych. Węże produkowane zgodnie z technologią nadtlenku wodoru uzyskuje się przez dodanie katalizatora nadtlenku wodoru do elastomeru silikonowego, a następnie dokładne wymieszanie obydwu substancji w celu uzyskania jednolitej masy. Węże produkowane zgodnie z technologią ulepszania platyną wykonane są z dwóch jednakowych wagowo części elastomeru silikonowego. Pierwsza zawiera katalizator platynowy, druga materiał sieciujący. Obydwie substancje są następnie dokładnie wymieszane, w celu uzyskania jednolitej masy (bez pustek powietrznych oraz niepożądanej konsystencji w postaci żelu). Każda z powyższych metod posiada zalety i wady.

Technologia nadtlenku wodoru:

Zalety Wady
 • dłuższa żywotność węży podczas pracy z pompą perystaltyczną,
 • zmniejszona kruchość w stosunku do węży ulepszanych platyną.
 • łatwość przylegania zanieczyszczeń,
 • możliwość wydzielania substancji o charakterze kwasowym.

Technologia ulepszania platyną:

Zalety Wady
 • lepsza wizualizacja przepływu,
 • mniej podatne na defekty związane z procesem produkcji (m.in. brak pustek powietrznych, jednolita masa silikonowa, itp.),
 • mała ilość organicznych zanieczyszczeń.
 • krótsza żywotność węży podczas pracy z pompą perystaltyczną.

Ze względu na zastosowania, węże silikonowe można podzielić na:

 • Węże z gumy silikonowej przeznaczone do użytku ogólnoprzemysłowego, stosowane np. do chłodzenia lub do gorącego powietrza, w różnych instalacjach przemysłowych i urządzeniach, w sprzęcie gospodarstwa domowego. Wytwarzane z kauczuku silikonowego jako jednorodne przezroczyste lub półprzezroczyste węże bez wzmocnienia lub ze wzmocnieniem oplotem tekstylnym. Przeznaczone do niskich ciśnień roboczych od bardzo małych (poniżej 1 bar) do kilkunastu bar. Zakres temperatur roboczych od -60°C do 200°C.
  • Versitec: wykonany zgodnie z technologią nadtlenku wodoru. Odporny na promieniowanie UV, tlen oraz ozon. Szeroko stosowany w przemyśle oraz sprzęcie AGD. Spełnia wymogi FDA oraz BfR.
 • Węże silikonowe do zastosowań spożywczych, wytwarzane metodą wulkanizacji kauczuku silikonowego nadtlenkiem wodoru lub platyną, jako węże niewzmocnione lub ze wzmocnieniem tekstylnym, ewentualnie ze spiralą stalową. W zależności od kauczuku i wzmocnienia mogą być przezroczyste lub półprzezroczyste. Charakteryzują się bardzo gładką powierzchnią wewnętrzną zapobiegającą przyleganiu zanieczyszczeń. Przeznaczone do niskich ciśnień roboczych od bardzo małych (poniżej jednego bara) do kilkunastu bar. Zakres temperatur roboczych od -60°C do 200°C. Nadają się do sterylizacji różnymi metodami (np. parą, tlenkiem etylenu, radiacyjna). Zgodne z wymaganiami higienicznymi FDA, Pharmacopoeia, BfR, dyrektyw EC.
  • Versilic: neutralny biologicznie wąż wykonany zgodnie z technologią nadtlenku wodoru. Spełnia normy FDA, BfR, USP (kl.VI), normy jakości ISO 10993.
  • Pharmatech: hydrofobowy wąż tłoczny wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną. Zgodny z wymaganiami FDA, USP kl.VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 oraz dyrektyw CE 1935/2004 i CE 2023/2006 (GMP). Współczynnik bezpieczeństwa 3:1.
  • Silicone Star/D: wąż tłoczny wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną. Warstwa wewnętrzna węża ekstrudowana. Zgodny z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, BfR XV A, Journal Officiel Brochure 1227 oraz dyrektyw CE 1935/2004.
  • Silicone Star/ SD: ssawno-tłoczny wąż wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną. Warstwa wewnętrzna węża ekstrudowana. Zgodny z wymaganiami z FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopoeia 1.9, BfR XV, Journal Officiel Brochure 1227 oraz dyrektyw CE 1935/2004.

     Węży do substancji spożywczych szukaj również w grupach: węże spożywcze, węże TYGON®, węże teflonowe.

 • Węże używane do produkcji leków, w medycynie i w biotechnologii, wytwarzane z materiałów najwyższej czystości w warunkach „cleanroom”, technologią wulkanizacji kauczuku silikonowego platyną, jako węże niewzmocnione lub ze wzmocnieniem tekstylnym, ewentualnie ze spiralą stalową. W zależności od materiału i wzmocnienia mogą być przezroczyste lub półprzezroczyste. Charakteryzują się niezwykle gładką powierzchnią wewnętrzną zapobiegającą przyleganiu zanieczyszczeń. Przeznaczone do niskich ciśnień roboczych od bardzo małych (poniżej jednego bara) do kilkunastu bar. Zakres temperatur roboczych od -62°C do +260°C. Nadają się do sterylizacji różnymi metodami (np. parą, tlenkiem etylenu, radiacyjna, autoklawowanie). Zgodne z wymaganiami higienicznymi FDA, Pharmacopoeia, BfR, dyrektyw EC, norm walidacyjnych dotyczących ekstrahowalności, pirogenności, cytotoksyczności i hemolityczności. Wykonane z silikonu i innych materiałów.
  • Sani-Tech STHT-R: wąż produkowany zgodnie z technologią ulepszania platyną. Stosowany m.in. do transportu krwi i tkanek. Spełnia wymogi USP XXIV (88) oraz USPXXIV (87) dotyczące reaktywności biologicznej, atest biokompatybilności ISO 10993, FDA CFR 177.2600, USDA 3A, European Pharmacopoeia 3.1.9.
  • Sani-Tech STHT-C: wąż wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną o wyjątkowej czystości, posiada trwałe, laserowe oznakowanie typu węża i numeru partii LOT. Spełnia wymogi FDA, USP kl. VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.9 oraz Japanese Pharmacopoeia – Rozdział 51.
  • Sani-Tech ULTRA: wąż o skrajnie niskiej ekstrahowalności materiału węża oraz wydłużonej żywotności w aplikacjach z pompą perystaltyczną. Wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną.
  • Silicone Star / HD: ssawno-tłoczny wąż wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną, odporny na UV i ozon. Zgodny z wymaganiami 1935/2004 CE, FDA 21 CFR 177.2600, USP kl. VI, European Pharmacopeia 3.1.9, BfR XV, Journal Officiel Brochure 1227.
  • DYNAMIC Cleanroom-Platinum: ssawno-tłoczny wąż wykonany zgodnie z technologią ulepszania platyną. Pozbawiony substancji pochodzenia zwierzęcego, ftalanów, adypinianów i materiałów podlegającym restrykcjom Dyrektywy EC 1907/2006 (REACH).
  • C-Flex: przezroczysty, elastyczny wąż wykonany z opatentowanego elastomeru termoplastycznego. Nadaje się do zastosowania w pompach perystaltycznych. Nietoksyczny, niehemolityczny i niepirogenny o wysokiej klasie czystości, łatwo zgrzewalny termicznie.

     Węży do zastosowań farmaceutycznych i biotechnologicznych szukaj również w grupie: węże TYGON®, węże teflonowe.

WĘŻE SILIKONOWE
Tabela odporności Versilon
 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: jpg, png, pdf, Maks. rozmiar pliku: 6 MB, Maks. pliki: 3.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.