Węże gumowe do pary wodnej

Przewód do pary
 • Doradztwo specjalistów

  Oddziaływanie pary wodnej jest niszczące. Z tego powodu prawidłowy dobór węża gumowego do pary wodnej do konkretnego zastosowania jest bardzo ważny. Nasi specjaliści, korzystając z zebranego doświadczenia, pomogą dobrać odpowiedni wąż do warunków pracy.

 • Wysoka jakość wykonania

  Węże gumowe do pary wodnej wykonane są z wysokiej jakości gumy, najczęściej EPDM, cechującej się m.in. odpornością na wysokie temperatury. Węże wzmocnione są oplotem (lub kordem) tekstylnym lub stalowym w zależności od ciśnienia roboczego.

 • Bezpieczeństwo użytkowania

  Zalecamy stosowanie do pary węży gumowych z końcówkami montowanymi za pomocą obejm skręcanych śrubami. Działanie pary powoduje stopniową utratę własności sprężystych materiału (gumy) i może doprowadzić do przecieku lub nawet katastrofalnego w skutkach wyrwania końcówki z węża. Montaż na obejmy umożliwia dokręcenie zacisku w okresie eksploatacji węża. Ze względów bezpieczeństwa odradzamy używania węży gumowych z końcówkami zakutymi trwale tulejami zaciskowymi.

Przykładowe zastosowanie węży do pary wodnej

Przewodzenie nasyconej pary wodnej, przewodzenie pary przegrzanej , instalacje pary grzewczej, pary technologicznej
Czyszczenie, zmywanie instalacji i maszyn w przemyśle spożywczym parą wodną i gorącą wodą

Wybrane węże gumowe do pary wodnej

Wąż tłoczny do pary nasyconej STEAM STAR/6

Warstwa wewn.: Czarna guma EPDM
Wzmocnienie: Oplot syntetyczny
Warstwa zewn.: Czarna guma EPDM
Temp. pracy: od -40°C do +170°C
Ciśnienie robocze: 6 bar

 • przewodzenie pary nasyconej

 • dobra odporność na wysoką temperaturę, ścieranie, warunki atmosferyczne, ozon
Kup w sklepie internetowym
Wąż tłoczny do pary przegrzanej VICTORIA®

Warstwa wewn.: Czarna guma EPDM
Wzmocnienie: Podwójny oplot z drutu stalowego
Warstwa zewn.: Czarna (czerwona) guma EPDM, (specjalnie perforowana)
Temp. pracy: od -40°C do +210°C (chwilowo do +232°C)
Ciśnienie robocze: 18 bar

Kup w sklepie internetowym
Wąż tłoczny do gorącej wody i pary PATOS®

Warstwa wewn.: Biała guma butylowa
Wzmocnienie: Oplot syntetyczny
Warstwa zewn.: Niebieska guma NBR/PVC
Temp. pracy: od -30°C do +95°C (woda), od -30°C do +165°C (para)
Ciśnienie robocze: 6 bar (para), 10 bar (woda)

 • czyszczenie, zmywanie instalacji i maszyn w przemyśle spożywczym parą i gorącą wodą

 • warstwa wewnętrzna spełnia wymogi FDA 21 CFR 177.2600 oraz BfR XXI kat.2

 • warstwa zewnętrzna odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce
 • współczynnik bezpieczeństwa: 10:1 (3:1 – dla wody)
Kup w sklepie internetowym
Uwaga:

Oddziaływanie pary jest niszczące. Para może spowodować zniszczenia wyposażenia, poważne poranienia i śmierć obsługi. Aby zapobiec temu niebezpieczeństwu, należy prawidłowo dobrać wąż do zastosowania i przestrzegać powyższych zaleceń dotyczących instalacji, konserwacji, przechowywania i kontroli oraz wskazówek BHP.

Dobór gumowego węża do pary

Dobierając wąż do instalacji parowej należy ustalić jego warunki pracy:

 • maksymalne ciśnienie robocze pary
 • temperaturę pary
 • rodzaj pary: para nasycona wilgotna (z cząstkami wody), para nasycona sucha, para przegrzana
 • zależność temperatury pary nasyconej od ciśnienia (nadciśnienia – wskazywanego przez manometr) podana jest poniżej:
  ciśn. [bar] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24
  temp. [°C] 120 134 144 152 159 165 171 175 180 184 188 192 195 198 201 204 207 210 213 215 220 224
 • czy wąż będzie poddawany gwałtownym wzrostom ciśnienia
 • czy wąż będzie podlegał ugięciom w trakcie pracy pod ciśnieniem
 • czy wąż będzie stale czy okresowo użytkowany
 • czy obsługa będzie ręczna
 • jakie są zewnętrzne warunki pracy w miejscu, gdzie wąż będzie eksploatowany, możliwość urazów mechanicznych, czy nie występują rozlane lub kondensujące się agresywne chemikalia lub oleje, które mogą zniszczyć zewnętrzną warstwę węża

Instalacja węża

Instalacja gumowego węża do pary
 • Należy przestrzegać ogólnych warunków instalacji węży elastycznych, podanych w instrukcji użytkowania węży gumowych do pary wodnej.
 • Należy upewnić się, czy przyłącza (końcówki do węża) przeznaczone są do pary.
 • Zalecamy stosowanie jedynie specjalnych końcówek do pary, mocowanych do węża obejmami skręcanymi śrubami. Umożliwiają one dokręcenie połączenia. Montując końcówki należy przestrzegać wszystkich zaleceń ich doboru i montażu podanych przez dostawcę. Śruby przyłączy muszą być dokręcone przez cały czas pracy węża. Dokręcenie śrub należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem instalacji.
 • Należy unikać nadmiernego wyginania węża przy przyłączach.

Przechowywanie

Wąż należy prawidłowo przechowywać, gdy nie jest użytkowany. Odpowiedni stojak lub paleta zmniejszają niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń podczas przechowywania. Nie należy wieszać węża na haku, gwoździu lub zawieszeniach mogących spowodować przebicie lub uszkodzenie węża.

Konserwacja okresowa i kontrola węża do pary

Wszystkie gumowe węże do pary zużywają się w miarę upływu czasu. Dlatego bardzo ważna jest ciągła kontrola stanu węża, czy nie wystąpiło jego zużycie uniemożliwiające dalszą bezpieczną eksploatację.

Obsługa powinna zwracać uwagę na:

 • występowanie pęcherzy i grudek gumy
 • pęknięcia odsłaniające oplot
 • przecieki pary przy złączach lub w jakimkolwiek innym miejscu węża
 • spłaszczenia lub załamania, mogące spowodować uszkodzenie węża
 • zmniejszenie przepływu pary wskazujące na “spuchnięcie” warstwy wewnętrznej

Gdyby wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków, należy niezwłocznie wyłączyć z pracy dany wąż. Wąż ten należy dokładnie sprawdzić przed jego ponownym użyciem. Uszkodzenia węży do pary najczęściej pojawiają się na jego końcach, ponieważ często jest on tam zginany i odkształcany. W takim przypadku końcówkę węża należy odciąć i ponownie założyć złączkę. Węże stosowane w sposób ciągły w warunkach stałej wysokiej temperatury i ciśnienia powinny być okresowo sprawdzane, czy nie występuje w nich utwardzenie warstwy wewnętrznej. W większości
przypadków w tym celu konieczne jest zdjęcie przyłączy.

Wskazówki BHP

 • Obsługa musi posiadać odpowiednie pokrywające całe ciało ubranie robocze łącznie z rękawicami, obuwiem gumowym oraz osłoną na oczy. Ubranie ma zabezpieczać ciało przed oparzeniami w przypadku wytrysku pary lub gorącej wody.
 • Należy upewnić się, czy strefa pracy jest wolna od niebezpieczeństw i czy panuje w niej właściwy porządek.
 • Należy sprawdzić dokręcenie złączy przed każdym uruchomieniem instalacji.
 • Nie należy pozostawiać węża pod ciśnieniem przy nie pracującej instalacji. Zmniejsza to znacznie żywotność węża.
Potrzebujesz więcej informacji? Potrzebujesz pomocy specjalisty? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci!