Węże do substancji spożywczych

WĘŻE DO SUBSTANCJI SPOŻYWCZYCH
Węże do substancji spożywczych

Węże do substancji spożywczych przeznaczone do kontaktu z produktami lub półproduktami spożywczymi. Wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Posiadają warstwę wewnętrzną z mieszanek gumowych koloru białego, pozbawionych zapachu i smaku, a także z PVC, polietylenu i innych polimerów o dużym stopniu czystości, bez dodatku szkodliwych substancji (plastyfikatorów, napełniaczy, stabilizatorów, barwników etc.) pogarszających własności organoleptyczne produktów. W zależności od typu węża, przeznaczone są do substancji spożywczych takich jak woda pitna, mleko i jego przetwory, alkohole i soki owocowe, napoje, tłuszcze, oleje, itp. Mogą być stosowane również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Poniżej znajdziesz przydatne informacje oraz produkty do substancji spożywczych:

 Wymagania względem materiału wykonania warstwy wewnętrznej węża do substancji spożywczych >

Regulacje prawne dla węży do substancji spożywczych >

Wybrane węże do substancji spożywczych >

Węże do wody pitnej – wymagania >

Wąż do wody pitnej z atestem PZH ACQUA ADT/K >

Wymagania względem materiału wykonania warstwy wewnętrznej węża

 • Materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami – FCM (Food Contact Materials)

  Materiały te powinny być wystarczająco obojętne, aby ich składniki nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów ani nie oddziaływały na jakość żywności. Aby zapewnić bezpieczeństwo FCM oraz ułatwić swobodny przepływ towarów, Unia Europejska wprowadziła szereg wymogów prawnych i kontroli. Regulacje te zawierają wymagania dotyczące:

  • materiałów dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością,
  • dopuszczalnych poziomów zawartości lub migracji (przenikania) substancji dodatkowych do płynów modelowych symulujących poszczególne rodzaje żywności,
  • odpowiedniego oznakowania np. symbolem graficznym (kieliszek i widelec) (czytaj więcej: Regulacje prawne UE).
 • Gładka warstwa wewnętrzna

  Ważne jest, by produkt był przesyłany przez wąż w sposób niezaburzony. Nie powinien przylegać do ścianki węża ani wnikać w jego strukturę. Gładka, nieporowata warstwa wewnętrzna ułatwia czyszczenie i nie pozwala na osadzanie się medium oraz innych zanieczyszczeń wewnątrz węża.

 • Odporność na medium (substancję, która jest przesyłana wężem) oraz zastosowanie węża zgodnie z jego przeznaczeniem

  Nie każdy wąż spożywczy nadaje się do wszystkich rodzajów żywności. Zastosowanie powinno być zgodne z odpowiednim certyfikatem i rekomendowanym przez producenta przeznaczeniem (np. wąż do mleka; wąż do wina, piwa i soków owocowych; wąż do olejów i tłuszczów). Medium (produkt spożywczy) wchodząc w reakcję z niewłaściwie dobranym materiałem może zostać zanieczyszczone na skutek wypłukiwania (migracji) i przenikania substancji wchodzących w skład warstwy wewnętrznej węża (np. plastyfikatorów lub innych dodatków)

 • Odporność na warunki czyszczenia

  Zaleca się czyszczenie węża zgodnie z wymaganiami producenta. Istotny jest rodzaj środka czyszczącego, jego stężenie, czas kontaktu i temperatura. Konieczna jest weryfikacja pod względem odporności chemicznej warstwy wewnętrznej węża pod względem środków stosowanych do jego czyszczenia (czytaj więcej: Czyszczenie węży).

Regulacje prawne dotyczące węży do substancji spożywczych w Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością gwarantuje, że składniki materiału nie przenikają do żywności w ilości, która powodowałaby zagrożenie dla zdrowia lub zmieniała właściwości organoleptyczne medium.
 • Dla wszystkich węży do substancji spożywczych.
 • Dobra praktyka produkcyjna (GMP – Good Manufacturing Practice) dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – ogólne wytyczne dla systemu zapewnienia i kontroli jakości, dokumentacji oraz zasady stosowania farb drukarskich na stronie materiału lub wyrobu niemającej kontaktu z żywnością.
 • Dla wszystkich węży do substancji spożywczych.
 • Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością: ogólne wymagania, wykaz dozwolonych materiałów i dodatków, warunki badania i limity migracji specyficznej (SML) i globalnej, wykaz płynów modelowych imitujących żywność do badania migracji dodatków i sposób ich wyboru dla określonego rodzaju żywności, wzór deklaracji zgodności.
 • Dla węży z tworzyw (bez gumy i silikonu).
 • Odnosi się również do rozporządzenia 1978/142 dotyczącego dopuszczalność ilości monomeru chloru winylu w materiałach tworzywowych oraz do rozporządzenia 1895/2005 ograniczającego wykorzystanie niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Regulacje prawne dotyczące węży do substancji spożywczych poza Unią Europejską
 • Amerykańska agencja żywności i leków. Wymagania dla materiałów do kontaktu z żywnością zawarte są w rozdziale 21 kodeksu przepisów federalnych (21 CFR) i zawierają wykaz dopuszczalnych materiałów i dodatków. Zgodność z FDA oznacza deklarację producenta i jest rozpoznawalna i uznawana na całym świecie.
 • Niezależna organizacja wspomagająca ochronę zdrowia człowieka; ustanawia standardy odnoszące się do gotowego wyrobu bazujące na wytycznych FDA, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.
 • Niezależna organizacja; ustanawia standardy dotyczące właściwego zaprojektowania i inspekcji wyposażenia przemysłu mleczarskiego, spożywczego i farmaceutycznego, umożliwiające zachowanie czystości, rozpoznawalne i uznawane na całym świecie.
 • Instytut zajmujący się identyfikacją ryzyka i ochroną zdrowia, wydaje zalecenia dotyczące materiałów do kontaktu z żywnością, w tym gumy i polimerów.

Dowiedz się więcej:

WĘŻE DO SUBSTANCJI SPOŻYWCZYCH

Wybrane węże do substancji spożywczych z naszej oferty

Wąż ssawno-tłoczny do przesyłu substancji spożywczych FOOD STAR/SD
 • Zakres średnic: 25 mm ÷ 102 mm
 • Warstwa wewn.: Biała guma NBR/PVC
 • Wzmocnienie: Oplot syntetyczny, spirala stalowa

 • Warstwa zewn.: Niebieska guma EPDM

 • Temp. pracy: Od -25°C do +100°C

Kup w sklepie internetowym
Wąż gumowy do mleka MASTERMILK/SD
 • Zakres średnic: 19 mm ÷ 100 mm
 • Warstwa wewn.: Biała guma NBR
 • Wzmocnienie: Oplot syntetyczny, spirala stalowa
 • Warstwa zewn.: Niebieska guma syntetyczna
 • Temperatura pracy: Od -20°C do +90°C

Kup w sklepie internetowym
Wąż ssawno-tłoczny do mleka CRUSHPROOF STAR
 • Zakres średnic: 51 mm ÷ 76 mm

 • Warstwa wewn.: Biała guma NR/NBR
 • Wzmocnienie: Oplot syntetyczny, spirala PET
 • Warstwa zewn.: Niebieska guma syntetyczna
 • Temperatura pracy: Od -30°C do +85°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż do wody pitnej, wina, piwa, soków SCOTLAND/LL BE®
 • Zakres średnic: 19 mm ÷ 102 mm

 • Warstwa wewn.: Biała guma butylowa (IIR)
 • Wzmocnienie: Oplot syntetyczny, spirala stalowa
 • Warstwa zewn.: Czerwona guma butylowa (IIR)
 • Temperatura pracy: Od -40°C do +120°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż gumowy do substancji spożywczych PANAMA®
 • Zakres średnic: 19 mm ÷ 102 mm
 • Warstwa wewn.: Biała guma NBR/PVC
 • Wzmocnienie: Oplot syntetyczny
 • Warstwa zewn.: Niebieska guma CR
 • Temperatura pracy: Od -15°C do +90°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż ssawno-tłoczny SPIRE ACIER
 • Zakres średnic: 10 mm ÷ 150 mm
 • Materiał węża: Przezroczysty PVC
 • Wzmocnienie: Spirala stalowa
 • Temperatura pracy: Od -15°C do +60°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż ssawno-tłoczny do wody, soków, napojów SPIRABEL® SNTS
 • Zakres średnic: 20 mm ÷ 151 mm
 • Materiał węża: Przezroczysty PVC
 • Wzmocnienie: Spirala z utwardzonego PVC
 • Temperatura pracy: Od -15°C do +60°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż do wody, piwa, wina, alkoholu TUBCLAIR AL
 • Zakres średnic: 3 mm ÷ 60 mm
 • Materiał węża: Przezroczysty PVC
 • Wzmocnienie: Brak wzmocnienia
 • Temperatura pracy: Od -15°C do +60°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż spożywczy PCV TRICOCLAIR® AL
 • Zakres średnic: 4 mm ÷ 50 mm
 • Materiał węża: Przezroczysty PVC
 • Wzmocnienie: Oplot poliestrowy
 • Temperatura pracy: Od -15°C do +60°C
Kup w sklepie internetowym
Wąż do wody, piwa, wina ALIFLEX
 • Zakres średnic: 13 mm ÷ 150 mm
 • Materiał węża: Przezroczysty PVC
 • Wzmocnienie: Spirala z utwardzonego PVC
 • Temperatura pracy: Od -10°C do +55°C
Kup w sklepie internetowym

Węże do wody pitnej – wymagania

Jako wodę pitną, czyli wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, określa się: wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowania żywności lub innych celów domowych, dostarczaną z sieci wodociągowej, cystern, w pojemnikach i butelkach, oraz wszelką wodę wykorzystywaną do produkcji żywności.

Woda bezpieczna

Woda i jej instalacje podlegają specjalnym uregulowaniom – ogólnym, europejskim (dyrektywa 98/83/EC) oraz szczegółowym wymaganiom instytutu higieny w kraju, w którym wąż będzie eksploatowany. Gwarancją bezpieczeństwa w Polsce jest atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Nadzór nad stosowaniem materiałów i wyrobów do wody pitnej prowadzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Materiały i wyroby z tworzyw, będące w kontakcie z wodą pitną stosowane w Niemczech powinny spełniać wymagania KTW oraz DVGW. W Wielkiej Brytanii obowiązuje certyfikat WRAS, natomiast w USA NSF-61. Te certyfikaty wydawane są przez odpowiednie instytuty i są uznawane w wielu krajach.

WODA BEZPIECZNA
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi to woda bezpieczna:

 • brak mikroorganizmów i pasożytów,

 • brak niebezpiecznych substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu,
 • brak agresywnych właściwości korozyjnych.

Wąż do wody pitnej z atestem PZH ACQUA ADT/K
Warstwa wewn. Gładki o lustrzanej powierzchni technopolimer
Wzmocnienie Oplot syntetyczny
Warstwa zewn. Niebieski technopolimer
Temperatura pracy Od -30°C do +90°C
WĄŻ DO WODY PITNEJ Z ATESTEM PZH ACQUA ADT/K

Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody pitnej zimnej (+23°C) oraz ciepłej (+60°C).
Jego biała, lustrzana powierzchnia wewnętrzna:

 • zapobiega tworzeniu się biofilmu na ściankach i jest łatwa w utrzymaniu czystości,
 • nie wpływa negatywnie na właściwości zdrowotne,
 • pozbawiona jest ftalanów, ADI (zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego) oraz innych substancji niebezpiecznych podlegającym ograniczeniom zgodnie z REACH,
 • nie powoduje zmian właściwości organoleptycznych wody nawet w podwyższonych temperaturach.

Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne. Na życzenie dostępna wersja ssawno-tłoczna ze spiralą stalową.

Normy i wymagania:

 • ogólne: EC 2002/95 (RoHS), EC 1907/2006 (REACH), 2002/95/EC (RoHS),
 • dopuszczenie do wody pitnej: PZH BK/W/1040/01/2018 (ważny do 13-12-2021), UBA-Leitlinie , KTW, DVGW W270, D.M.174,

 • przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: EC 1935/2004, EC 2023/2006 (GMP), EC 10/2011 (warstwa wewnętrzna).

Czyszczenie:

 • para wodna o temp. +120°C przez maksymalnie 30 min. (w systemie otwartym),
 • inne (CIP) w konsultacji z Tubes International.
Kup w sklepie internetowym

Montaż końcówek do węża

Montaż końcówek - złącza higieniczne nierdzewne

Końcówki do węży należy montować skręcanymi opaskami i obejmami zaciskowymi, mogą być również zaprasowywane przy użyciu tulei zaciskowych. Do węży do substancji spożywczych stosowane są przede wszystkim końcówki ze stali nierdzewnej AISI 316 i odpowiedniej, higienicznej jakości wykończenia powierzchni wewnętrznej.

Dowiedz się więcej:
Złącza nierdzewne higieniczne >

Czyszczenie węża

Wąż (z końcówkami lub bez) może być zdemontowany z instalacji i czyszczony osobno, przez przepłukanie, użycie środków czyszczących i dezynfekcyjnych, ewentualnie sterylizację. W przemyśle spożywczym stosowane są oprócz tego szeroko metody całej instalacji bez jej demontażu:

 • CIP (Cleaning in Place) – czyszczenie na miejscu. Zamiast produktu spożywczego instalacją przepływają kolejno substancje płuczące i czyszczące: woda, kilkuprocentowy roztwór zasadowy, woda , kilkuprocentowy roztwór kwasu, woda.
 • SIP (Sterilization in Place) – sterylizacja na miejscu. Instalacją przepływa para wodna nasycona o temperaturze około 110°C – 140°C. Temperatura, czas i ilość cykli zależne są od wymagań higienicznych (np. 121°C przez 30 min.) i odporności węża.