Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa – informacje wstępne

Zawory bezpieczeństwa zabezpieczają zbiornik ciśnieniowy lub instalację przed wzrostem ciśnienia. Zawór bezpieczeństwa samoczynnie upuszcza medium (czynnik) w przypadku wzrostu ciśnienia powyżej nastawionej wartości (ciśnienia nastawy). Po ustabilizowaniu się ciśnienia poniżej wartości nastawy, następuje zamknięcie zaworu i zanik wypływu czynnika. Zawory bezpieczeństwa mogą posiadać budowę otwartą, gdzie czynnik uwalniany jest bezpośrednio do atmosfery. Zawory o budowie otwartej stosowane są do powietrza, gazów obojętnych, nietoksycznych i niepalnych. W zaworach o budowie zamkniętej (kątowych) czynnik odprowadzany jest do instalacji zrzutowej. Mogą być one stosowane do mediów niebezpiecznych, pary, cieczy, gazów niebezpiecznych i gazów niskotemperaturowych. Występują także w wersji gazoszczelnej oraz w wersji z mieszkiem stosowanej w przypadku istnienia przeciwciśnienia w instalacji zrzutowej.

W zależności od typu, wersji i średnicy nominalnej zaworu zakres ciśnień nastawy sięga od kilku do kilkuset bar.

Zawory bezpieczeństwa stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu, w sprężarkach, zbiornikach ciśnieniowych, silosach, kotłach parowych, cysternach, autoklawach, butlach ciśnieniowych, instalacjach kriogenicznych, zakładach chemicznych, przemyśle stoczniowym i offshore, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Dokładna wartość ciśnienia pracy zaworu jest ustawiana przez producenta, zawór jest plombowany. Wielkość nastawy jest wybita w formie cechy na korpusie zaworu. Po wyborze zakresu ciśnień pracy zaworu, należy określić żądaną wielkość ciśnienia nastawy. Średnica przewodów zasilających układ z zaworem bezpieczeństwa nie może być mniejsza od DN zaworu a spadek ciśnienia na połączeniu zasilania nie może być większy od 3%. Sprawdzenie poprawnego działania zaworu można dokonać korzystając z funkcji przedmuchu. W zależności od zastosowanego rozwiązania może to być dźwignia, mechanizm typu twist-type (poprzez przekręcenie nakrętki), trzpień. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez producenta.

Ze względu na rodzaj budowy komory wylotowej zaworu rozróżnia się zawory:

KATALOG
Pobierz

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Węże silikonowe Silicone Star

Zawory bezpieczeństwa mosiężne

Węże do substancji spożywczych

Zawory bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Dodatkowe informacje:

Zawory bezpieczeństwa 

dla przemysłu stoczniowego