Elementy przygotowania powietrza (FRL)

FRL – przygotowanie powietrza jako czynnika roboczego w pneumatyce

Powietrze atmosferyczne zanieczyszczone jest gazami, parami i cząsteczkami różnych związków chemicznych oraz poruszającymi się w powietrzu pyłami o różnorodnym kształcie, strukturze i gęstości. Skład i stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest zależne od lokalizacji oraz pory roku. Wszystkie te zanieczyszczenia znajdą się w instalacji pneumatycznej wzbogacone o zanieczyszczenia wnoszone w czasie sprężania, o ile nie zostaną usunięte z powietrza przed i po sprężaniu. Przygotowanie sprężonego powietrza w pneumatyce realizowane jest w specjalnych urządzeniach (elementach przygotowania powietrza – FRL) i polega na:

 • usunięciu z niego zanieczyszczeń (filtr, F- filter),
 • redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu (reduktor, R – regulator),
 • wprowadzeniu czynnika smarnego (smarownica, L – lubricator).

Dodatkowo najczęściej przed elementami FRL instalowany jest zawór odcinająco – załączający, natomiast za elementami FRL (przed urządzeniami wykonawczymi) instalowany jest często zawór łagodnego startu. Oczyszczone powietrze powinno się charakteryzować:

 • brakiem wody w postaci kropel – para wodna jest dopuszczalna, o ile punkt rosy (temperatura skraplania powietrza przy danym ciśnieniu i wilgotności) jest o 5 ÷ 10°C niższy od najniższej temperatury w instalacji, a wilgotność względna w najniższej temperaturze roboczej nie przekracza 80% (wilgotność względna jest wyrażana w %, 0% – powietrze suche bez pary wodnej, 100% – całkowicie nasycone parą wodną – jego oziębienie spowoduje od razu wykraplanie się wody),
 • brakiem oleju oraz innych cieczy w postaci kropel,
 • zanieczyszczeniami mechanicznymi poniżej 50 µm.

Filtry:

 • filtr jest urządzeniem, które nie usunie z powietrza wody w postaci pary wodnej (do tego celu służą osuszacze chłodnicze lub adsorpcyjne – działające na zasadzie przepuszczania powietrza przez zbiornik z adsorbentem na którym wytrąca się wilgoć);
 • wkładka filtracyjna powinna być wymieniana na nową średnio co pół roku (w zależności od stopnia zabrudzenia powietrza);
 • filtry dokładne (depuratory) należy poprzedzać filtrami z wkładką o stopniu filtracji 5 µm. Wkładka ta usunie największe zabrudzenia, nie powodując szybkiego zapychania się filtra dokładnego.

Zawory redukcyjne (reduktory):

 • zakres ciśnienia wyjściowego zaworu redukcyjnego należy dobrać tak, aby wymagane ciśnienie robocze mieściło się w zakresie, ale było jak najbliżej maksymalnego ciśnienia wyjściowego zaworu. Zawór redukcyjny utrzymuje wtedy dokładniej wartość zadaną i posiada mniejszą histerezę.
 • należy zadbać o czystość powietrza dolotowego do zaworu redukcyjnego. Ewentualne zabrudzenia mogą spowodować nie domykanie się zaworu i zjawisko ciągłego upustu powietrza przez odpowietrzenie wtórne.
 • niektóre zawory redukcyjne posiadają ciągły upust powietrza, co nie jest wadą (w ten sposób jeszcze bardziej dokładnie utrzymują wymaganą wartość ciśnienia wyjściowego).
 • nastawa wymaganego ciśnienia w większości reduktorów powinna być ustawiana „od dołu”.

Smarownice:

 • Większość pneumatycznych elementów wykonawczych (np. wszystkie napędy – siłowniki MW-…) może pracować bezsmarowo (bez zewnętrznej smarownicy). W przypadku użycia smarownicy należy pamiętać o cyklicznym uzupełnianiu zbiornika olejem, gdyż mgła olejowa wypłukuje smar fabryczny z elementów.
 • Przy montażu smarownicy i uruchomieniu, iglicę regulującą wielkość mgły olejowej należy zamknąć a następnie otworzyć do wymaganej wartości dozowania oleju.
 • Długość instalacji pomiędzy smarownicą a elementami wykonawczymi nie powinna być większa niż 7 metrów

KATALOG
Pobierz

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

zespoły FRL

Zespoły FRL

filtry ciśnieniowe

Filtry ciśnieniowe

reduktory

Reduktory

smarownice

Smarownice

filtroreduktory

Filtroreduktory

zawory odcinająco załączające

Zawory odcinająco-załączające

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Dodatkowe informacje:

Film: Elementy przygotowania powietrza FR+L